Supermiljöbilspremie

Hur förhåller sig regeringens supermiljöbilspremie till merkostnadsersättningen från Elbilsupphandlingen?

Det finns ekonomiskt stöd till sammanlagt 5.500 eldrivna fordon i Sverige. Vattenfall och Stockholms Stads gemensamma projekt Elbilsupphandlingen har medel till cirka 500 fordon och supermiljöbilspremien med medel till ytterligare 5.000 fordon. Hur förhåller sig de båda stöden till varandra? Elbilsupphandlingen försöker reda ut begreppen och klargör här likheter och olikheter.

Supermiljöbilspremien
Förordningen om supermiljöbilspremien (SFS 2011:1590) utfärdades den 22 december 2011 och trädde i kraft den 16 januari 2012. Supermiljöbilspremien betalas ut för förvärv av supermiljöbilar som skett från och med den 1 januari 2012.
Förordning (2011:1590) om supermiljöbilspremie

En supermiljöbil är en personbil som är typgodkänd och klarar utsläppskraven för minst ”Euro 5” samt max släpper ut 50 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning. Privatpersoner får 40.000 kronor per supermiljöbil, förutsatt att supermiljöbilens pris är högre än priset för den närmast jämförbara bilen.

Juridiska personer som företag och myndigheter kan få en supermiljöbilspremie som motsvarar 35 procent av fordonets merkostnad, dock högst 40.000 kronor. Merkostnaden är prisskillnaden mellan supermiljöbilen och närmast jämförbara bil.

Supermiljöbilspremien betalas ut i turordning till de första 5.000 privatpersonerna eller juridiska personerna som har förvärvat en supermiljöbil under tiden från och med den 1 januari 2012 till och med den 31 december 2014, så långt pengarna räcker.

Supermiljöbilspremien gäller nya bilar. Supermiljöbilspremien kan inte kombineras med andra statliga stöd.

Transportstyrelsen ansvarar för supermiljöbilspremien.

Merkostnadsersättning i Elbilsupphandlingen
Regler för merkostnadsersättning i Elbilsupphandlingen.

Förhållandet mellan supermiljöbilspremien och merkostnadsersättningen i elbilsupphandlingen
Det går inte att få både supermiljöbilspremie från Transportstyrelsen och merkostnadsersättning från Elbilsupphandlingen. Det strider mot EU:s statsstödsregler. Elbilsupphandlingens merkostnadsersättning är ju ett statligt stöd från Energimyndigheten. Det går bara att få det ena stödet.

Supermiljöbilspremien gäller endast personbilar och är inte begränsat till några leverantörer. Merkostnadsersättningen från Elbilsupphandlingen gäller både personbilar och lätta transportfordon och är begränsad till de leverantörer som antagits i upphandlingen.
Aktuella bilar och leverantörer

Supermiljöbilspremien gäller privatpersoner och juridiska personer. Merkostnadsersättningen gäller endast för de 296 organisationer som deltagit i Elbilsupphandlingen.

Supermiljöbilspremien är på 40.000 kronor för privatpersoner och 35 procent av merkostnaden, högst 40.000 kronor för juridiska personer. Merkostnadsersättningen i Elbilsupphandlingen är 50 procent av fordonets merkostnad, maximalt 100.000 kronor.
Exakta ersättningsnivåer från Elbilsupphandlingen (framgår av tabellen på sidan)

När det gäller supermiljöbilspremien så betalas hela premien ut direkt vid ett tillfälle och kräver ingen motprestation. Merkostnadsersättningen från Elbilsupphandlingen kommer vid två tillfällen. Hälften av merkostnadsersättningen betalas ut när komplett ansökan bifallits. Resterande hälft betalas ut ett par år senare, förutsatt att ägaren/brukaren fullgjort sin motprestation. Motprestationen består i att hjälpa till vid utvärdering av fordonen, genom att rapportera tekniska data och svara på enkäter etcetera.

Supermiljöbilspremien förväntas räcka till cirka 5.000 fordon och merkostnadsersättningen i Elbilsupphandlingen till drygt 500 fordon. Principen ”först till kvarn” gäller för båda ersättningarna.

Kan jag välja supermiljöbilspremie eller merkostnadsersättning?
De 296 organisationer som är med i Elbilsupphandlingen ska alla göra sina avrop från ramavtalen i upphandlingen. Därefter väljer organisationen om de vill ha supermiljöbilspremie från Transportstyrelsen eller merkostnadsersättning från Elbilsupphandlingen.

Det är endast elbilsupphandlingens 296 medverkande organisationer som införskaffar en personbil som har ett val. Bara dessa organisationer kan få antingen supermiljöbilspremien från Transportstyrelsen eller merkostnadsersättningen från Elbilsupphandlingen.

Elbilsupphandlingens medverkande organisationer som införskaffar ett lätt transportfordon kan bara söka medel från Elbilsupphandlingen.

Elbilsupphandlingen utvärderar de fordon som får merkostnadsersättning och på så vis bidrar ägare och förare till värdefulla kunskaper som kan användas för utbyggnad av infrastruktur och förbättringar på fordonen m.m. Genom att välja merkostnadsersättningen från Elbilsupphandlingen bidrar din organisation till ny kunskap som fler kan få ta del av och ta hänsyn till i den framtida elfordonsutvecklingen.

Merkostnadsersättningen från Elbilsupphandlingen är minst dubbelt så stor som supermiljöbilspremien är.

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB