elbilar

Supermiljöbilspremie år 2021 – de regler som gäller

Regeringen bestämde sig för att införa en supermiljöbilspremie år 2011, i syfte att öka försäljningen för miljövänliga bilar. De regler som gäller för supermiljöbilspremien i Sverige ändras frekvent, och i år är det dessa bestämmelser som man måste förhålla sig till.

Men innan vi berättar mer om hur supermiljöbilspremien fungerar är det viktigt att du får reda på vad en supermiljöbil är.

 

Läs mer: Så lång är räckvidden för en elbil.

 

Vad är en supermiljöbil?

En supermiljöbil är ett fordon som släpper ut maximalt 50 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning, och därmed uppfyller de avgaskrav som EU tillämpar. En supermiljöbil är ett måste för att man ska kunna få ta del av en supermiljöbilspremie på maxbeloppet.

 

Så fungerar supermiljöbilspremien år 2021

  • Bonusen för supermiljöbilar uppgår till 70 000 kronor. Förra året var det en maximal ersättning på 60 000 kronor som gällde.
  • Många hybridbilar räknas fortfarande in som supermiljöbilar. Men om man köper en ny hybridbil ligger den maximala ersättningen på 45 000 kr, då de släpper ut avgaser.
  • Gasbilar är även de fortsatt supermiljöbilar. För gasbilar ligger ersättningstaket på 45 000 kr.

 

Får man supermiljöbilspremie om man leasar en elbil?

Om du leasar en supermiljöbil är det bilfirman som får ta del av supermiljöbilspremien, och inte du. Detta då det är leasinggivaren som köper bilen, medan du hyr den av dem under en förutbestämd tidsperiod. Dessa regler gäller för både privatpersoner och företag som leasar elbilar.

Du får inte heller ta del av supermiljöbilspremien om du köper en begagnad elbil, då det alltid är den förste ägaren som får supermiljöbilspremien.

 

Hur ansöker man om detta bidrag för elbilar

Supermiljöbilspremien ansöker du om genom att fylla i den blankett som Transportstyrelsen skickar hem till dig. När Transportstyrelsen tagit del av blanketten betalar de ut ersättningen efter sex månader. Detta för att bilhandlare inte ska kunna ”lura systemet”.

Bilhandlare kan i teorin utnyttja bidragssystemet och registrera elbilarna i Sverige, för att därefter plocka ut supermiljöbilspremien och sälja elbilarna utomlands.

Lämna en kommentar

Item added to cart.
0 items - £0.00