elbilar

Elbilens framtid i Sverige

Elbilar är mer populära än någonsin, så även viktiga för att Sveriges fordonsflotta ska kunna bli fossiloberoende fram till år 2030. Regeringen har även beslutat om en supermiljöbilspremie som medför att alla som köper en elbil får ett avdrag på upp till 70 000 kronor.

Men kommer elbilen vara framtiden i Sverige, eller är de fossildrivna bilarna här för att stanna? I den här artikeln reder vi ut hur framtiden ser ut för elbilsanvändningen i Sverige.

 

3 faktorer som avgör framtiden för elbilar i Sverige

 

1. De ekonomiska incitamenten måste finnas kvar

De elbilar som säljs i Sverige från exempelvis Tesla och Volkswagen är allt för dyra i inköp för att slå igenom på bred front. Av den anledningen behöver vi i Sverige behålla och förslagsvis utöka de ekonomiska stöd och bidrag för elbilar som finns idag.

 

2. Laddstolparna måste bli fler till antalet

Idag finns det många laddstolpar längs de svenska vägarna, men fler behövs. Då de elbilar som säljs idag endast har en räckvidd på mellan cirka 30 och 50 mil är det av stor vikt att fler laddstolpar sätts upp. Förslagsvis ska staten gå in och stödja utbyggnaden av laddstolpar om de privata aktörerna skulle misslyckas.

 

3. Elbilarna måste bli mer tekniskt fulländade

Den räckvidd som gäller för elbilar måste förbättras, och utöver det måste fler mer rejäla elbilar av kombityp göra entré på marknaden. De stora elbilstillverkarna prioriterar en låg vikt för sina elbilar, och det är förståeligt då de vill maximera den maximala räckvidd som gäller.

Men när batterierna blivit kraftfulla nog är det hög tid att introducera större elbilar så att alla kundgrupper blir lockade att köpa en elbil. Det finns som Autocar förtydligar stora elbilar redan idag, men de är allt för dyra att köpa in vilket medför att man får för lite elbil för pengarna.

 

Videotips om framtiden för elbilar

I videon nedan berättar Björkman Media mer om hur de tror att elbilar kommer att användas i framtiden. De pratar även mer om det faktum att litium är en bristvara, vilket kan påverka den mängd elbilar som finns tillgängliga i Sverige.

Lämna en kommentar

Item added to cart.
0 items - £0.00