Erfarenheter

Vad tycker Testflottans deltagare så här långt?

Perpetum AB kör Fiat 500 EV Adapt i elbilsupphandling.se testflottaPerpetum Biluthyrning AB

Perpetum Biluthyrning är en bilpool i Göteborg som sedan september 20 10 testkör en Fiat 500 EV Adapt.

De tycker att bilen har fungerat bra och den har sedan september hyrts 63 gånger och körts cirka 300 mil. Den har gått något kortare sträckor när det varit kallt, men ändå alltid fungerat bra.

Vissa kunder vill inte ha någon annan bil än elbilen när de hyr eller lånar bil från Perpetum. Medan andra kunder kan vara lite tveksamma för att de tycker att det känns osäkert att inte veta hur långt de kan köra.

Örebro kommun kör Fiat 500 EV Adapt i elbilsupphandling.se testflottaÖrebro kommun

Örebro Kommun testkör två stycken Fiat 500 EV Adapt.
De båda bilarna levererades i maj 2010.

Elbil nr 1 har rullat cirka 500 mil och fungerar utmärkt för kommunens behov. Man har fått spontana kommentarer som att den är rolig att köra, att det är kul att köra på el, att det är skönt att den är tystgående.
Och den används varje dag.

Elbil nr 2 har rullat cirka 100 mil. Den har dessvärre inte fungerat lika tillfredsställande som den andra elbilen och har därför varit på reparation tre till fyra gånger. Leverantören vet inte vad som är felet och man har blivit tvungen att byta hela batteriet. Tyvärr vill ingen använda elbil nr 2 eftersom den inte riktigt går att lita på.

Gnosjö kommun provkör Fiat 500 EV AdaptGnosjö kommun

Gnosjö kommun testkör sedan i oktober 2010 en Fiat 500 EV Adapt som används av 6 till 7 personer.

Överlag anser man att det är en väldigt positiv upplevelse att köra elbilen. I början hade man några mindre driftstörningar men inget som störde nämnvärt och Gnosjö tyckte att situationen sköttes mycket bra av leverantören.

Vissa förare har kommenterat att det är obehagligt att bilen går så tyst att medtrafikanterna inte alltid hör att den kommer. Det behövs en viss inlärningsprocess för såväl elbilsförare som medtrafikanter.

Den något kortare räckvidden under den kalla perioden har ändå räckt bra för Gnosjö kommuns behov. Man har låtit installera kupévärmare så att bilkupén är varm när den ska användas.

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB