Konferens bekräftar elbilens ljusa framtid

Den 19 mars flödade solljuset över Hagamagasinet i Fröviks allé, Solna. Och visst kändes det soliga vädret symboliskt för Elbilsupphandlingens konferens om laddfordon. På den mycket välbesökta konferensen presenterades data och erfarenheter och hölls livliga debatter som bekräftade att laddfordon nu är etablerade och har en mycket ljus framtid.

Något har verkligen hänt. Det syntes inte minst utanför Hagamagasinet där totalt hela 21 laddfordon från 14 biltillverkare fanns att beskåda och provköra. Entusiasmen och intresset hos konferensdeltagarna gick inte att ta miste på när de i pauser och under lunchen minglade runt bland bilarna. Under absolut tystnad gled bilarna spöklikt fram under de många provkörningarna. Intresset var även stort för de laddsystem som 13 utställare visade upp inne i lokalen.

Miljöborgarrådet Katarina Luhr (mp) hälsade alla välkomna och underströk att Elbilsupphandlingen är ett bra exempel på det moderna Stockholm. Projektet har lett till värdefulla erfarenheter och resultat och bidragit till att 900 elbilar, närmare tio procent av alla, nu rullar på våra vägar. Eftersom transporter står för 35 procent av stadens koldioxidutsläpp kommer staden att skärpa miljökraven med målet om ett fossilfritt Stockholm 2040 och en fossilfri bilflotta 2030. Katarina Luhr nämnde satsning på infrastruktur för laddning och laddfordon i kollektivtrafiken som några exempel. Hon var också glad över att den första laddhybridbussen som nu är i trafik i Stockholm minskar utsläppen med 90 procent jämfört med motsvarande dieselbuss.

Elbilsupphandlingens spännande resa

Eva Sunnerstedt, projektledare för Elbilsupphandlingen, underströk med värme och entusiasm hur rolig och spännande resan har varit fram till dagens värld med så många laddfordon och användare. Efter en film om nöjda elbilsförare i Kopparstaden, ett inslag som tidigare visats i Gävle-Dalanytt, gick Eva Sunnerstedt över till att berätta om fördelarna med laddfordon. Hon underströk att laddfordon utgör en stor del av lösningen på våra miljöproblem. Dessutom är alla de som kör elbilar och laddhybrider väldigt nöjda, glada och avstressade förare. Därefter gick Eva Sunnerstedt kronologiskt igenom projektets historia och erfarenheter samt resultat. Allt finns sammanställt i den slutrapport som nu kan laddas ner från elbilsupphandling.se. I rapporten finns också en bra checklista för hur man stegvis inför elbilar i sin organisation.

– Vi var i november 2014 uppe i 850 laddfordon inklusive avrop. Med de 50 elbilarna i testflottan inräknade har Elbilsupphandlingen bidragit till över 900 laddfordon i landet. Totalt har 50 bilar från testflottan och 566 fordon från upphandlingen fått merkostnadsersättning innan medlen tog slut. I september 2015 upphör ramavtalet att gälla, men tills dess finns fortfarande möjlighet att göra avrop och även inkludera nya modeller som till exempel nya Renault Kangoo Pickup, berättade Eva Sunnerstedt.
Vad kan då påverka utvecklingen framöver? Eva Sunnenstedt tror att bättre kunskap om laddfordon, fler laddningsställen, lägre inköpspris, signaler från stat och samhälle samt laddfordonens utveckling och prestanda alla är viktiga faktorer.

Erfarenheter efter 2,7 miljoner körda elmil

Elbilsupphandlingen har kontinuerligt utvärderat alla de laddfordon som har fått merkostnadsersättning via projektet. Martina Wikström, KTH, som har ansvarat för sammanställning och utvärdering av data presenterade resultat och erfarenheter från sin rapport “Elbilsupphandlingen – Socio-teknisk utvärdering av laddfordon och deras användare 2011 – 2014”. Data har hon löpande fått från loggböcker, gps, enkäter och intervjuer.

Efter ökande antal avrop ingick 562 laddfordon i undersökningen i oktober 2014. Totalt har fordonen kört 2,7 miljoner elkilometer vilket motsvarar 68 varv runt jorden. De som kört laddhybrid är odelat positiva och tycker det är som att köra en konventionell bil. Dock ändras körstilen eftersom förarna vill minimera användningen av förbränningsmotorn. De som kört elbilar är också odelat positiva även om en del visade upp ett visst motstånd i början av användningen. Undersökningen visar också att det inte är bilens tekniska specifikationer som avgör hur den används, utan tillämpningar och gemensamma rutiner i verksamheten. Generellt körs elbilar tills batteriet är halvfullt, vilket innebär att batterikapaciteten underutnyttjas.

– En del laddar efter varje användning, andra vid slutet av dagen och en tredje kategori laddar vid behov. För verksamhetsbilar sker hela 99 procent av laddningen vid fordonets ordinarie plats. Därför kan det vara fördelaktigt att i första hand introducera laddfordon som verksamhetsbilar. Under tiden kan en publik laddinfrastruktur ta form. Eftersom kunskapen om laddfordon generellt är låg, skulle fler laddfordon i verksamheter ge många tillfälle att pröva på och upptäcka fördelarna, menar Martina Wikström.

Nöjda förare uppmanar till nyfikenhet

Sedan var det dags för två nöjda förare, Robert Bird, Eskilstuna Kommun, och Raif Krasniqi, Landskrona Kommun, att berätta om sina erfarenheter. Robert Bird berättade att han kör 12 mil om dagen och tycker det fungerar jättebra. Han laddar på jobbet och på publika laddställen ute på stan. Har man problem med värmen på vintern, kan man använda dieselvärmare. Hans tips till andra är att vara nyfiken och våga pröva och sedan köra lugnt och använda eco-läge när du väl har en elbil. Raif Krasniqi kör åtta mil om dagen. Även han är mycket nöjd. Bilen laddar han på jobbet. Enda problemet är att bilen är så tyst att det känns riktigt jobbigt numera att köra sin privata vanliga bil.

Vasakronan satsar på elbilar

Anna Denell, Vasakronan, berättade om hur Vasakronan, utifrån sitt långsiktiga mål att bli helt klimatneutralt, under 2012 började köpa in elbilar för fastighetsservice där bilarna kör korta sträckor mellan olika fastighetsbestånd. Idag har Vasakronan 25 eldrivna elbilar som uppskattas mycket av de förare som kör dem. Bilarna laddas i egna byggnader men Vasakronan satsar även på publika laddställen på sina parkeringar. Vasakronan har 200 byggnader i Sverige och planerar att ha laddmöjlighet vid många av dem. Anna Denell ser utbyggnaden av laddställen som något som både inspirerar hyresgäster och kan vara till nytta i samhället.

Varberg kommun föregångare på elbilar

Marlene Garhall, Varbergs kommun, sa att det var tack vare Elbilsupphandlingen som kommunen fick en bra plattform för att köpa in elbilar. I maj 2012 köpte kommunen sin första elbil, en Renault Kangoo som nu rullat 3000 mil. Marlene Garhall berättade att kommunen inom kort kommer att ha 40 elbilar. Bilar används som servicebilar, i hemtjänsten, av sjukgymnaster och arbetsterapeuter samt av Hamn och Gatuförvaltningen. Laddbehov bedöms och val av elbil görs utifrån typ av verksamhet, körbeteende, lokaler och laddmöjligheter. Hur en ny elbil levereras är också viktigt. Varje elbil levereras personligen och föraren får instruktioner om hur bilen ska användas. Marlene Garhall berättar nöjt att ingen än så länge har lämnat tillbaka en elbil. Hon är också nöjd att kommunen under 2016 kommer att optimera sin fordonsflotta genom att införa interna bilpooler så att kommunen inte har fler bilar än vad som behövs.

– Det viktigaste verktyget för att åstadkomma förändring var att vi centralt fick mandat att bestämma om verksamheters bilval och styra utvecklingen mot framförallt fler elbilar. Rent ekonomiskt har vi en prismodell där dieselbilar blir dyrare än el- eller gasbilar. Nu har vi ett trendbrott. Det är inte längre en fråga om man ska ha elbilar, utan nu har laddfrågor hamnat i fokus. Beroende på hur du kör i din verksamhet, så väljer bilen dig, avslutade Marlene Garhall.

Nöjda privatbilister kör laddhybrid

Henning Holmström, Golder Associates, Ulf Näslund, Vasakronan och Mats Schenström, SEB, kör alla laddhybriden Mitshubishi Outlander privat sedan något år eller mer. Henning Holmström pendlar och laddar både hemma och på jobbet. Han har nu kört 6000 mil. Ulf Näslund pendlar mellan Stockholm och Uppsala vilket blir 14 mil per dag. Han har sedan maj 2014 kört 2700 mil. Mats Schenström har sedan slutet av 2013 kört runt 2000 mil. Alla är mycket nöjda med sina bilar. De är alla eniga om att förare av laddhybrider snarare lider av prestationsångest än räckviddsångest. Man tävlar helt enkelt hela tiden om att köra så mycket som möjligt på el. För dem alla är det en ny upplevelse att ligga i högerfil och på motorväg köra högst 90 kilometer i timmen. Vad är då inte bra? Alla tycker att priserna på laddhybrider måste ner för att vanligt folk ska ha råd att köpa. De klagade även på att publika laddställen är för få och att många ofta är trasiga. Långa skitiga laddsladdar upplevde de också som ett problem.

Intressant och livlig paneldebatt

På scenen diskuterades sedan elbilens framtid mellan Anders Lewald, Energimyndigheten, Bertil Moldén, BilSweden, Annika Ramsköld, Vattenfall och Henrik Wingfors, Svensk Energi. Idag finns 4,6 miljoner bilar i Sverige och frågan ställdes om elen kommer att räcka för framtidens alla elbilar. Flera intygade att elen kommer att räcka. Anders Lewald berättade sedan om EU-direktiv kring utbyggnad av laddstruktur och Sveriges prioritering av klimatfrågan samt hur 75 miljoner kronor avsatta i den borgerliga budgeten ska användas. Beslut lär dock dröja till efter vårpropositionen. Anders Lewald trodde dock att pengar i första hand lär användas till stöd för normalladdning publikt och hos fastighetsägare. Bertil Moldén invände att han inte tror på att börja med publika laddställen. Det viktiga kommer att vara laddning hemma eller på jobbet. Annika Ramsköld höll med om detta men menade att stadsmiljön med ren luft också är viktig och därför måste man satsa på publika laddställen centralt i städerna. Panelen diskuterade sedan om regelverk behöver ses över. Det gäller till exempel bilar som står parkerade lång tid på laddställen och idag inte får flyttas bort direkt. Man diskuterade även behovet av att ha särskilda p-platser för elbilar, poolbilar och andra miljövänliga kategorier. Alla var eniga om att ökad andel laddfordon inte bara handlar om personbilar utan i högsta grad om transportfordon och bussar. Bertil Moldén lyfte fram tjänstebilsförare som “early adopters” av ny teknik. Då 50 procent av nybilsregistreringar är tjänstebilar och leasingkontrakt löper över tre år så vill man dock inte känna osäkerhet kring om förmånsregler kommer att ändras.

Anders Lewald berättade att forskning pågår om fordonsanvändning, betalningslösningar och kostnader för batterier och eldrivlinor. Annika Ramsköld betonade att när man jämför bränslesnåla moderna dieselbilar med elbilar så är det inte bara det ekonomiska som är viktigt utan även miljöfrågan och förarnas upplevelse av tystnad och harmoni när de kör elbil. Därefter följde en diskussion mellan panelen och publiken om priset för att snabbladda är för högt eller inte. Panelen diskuterade vidare förmånsbeskattning av att ladda privat elbil på jobbet och var eniga om att administrationen av sådan skatt nog kostar mer än vad den ger. På en fråga från publiken svarade Annika Ramsköld att det kanske behövs lagkrav för att bostadsrättföreningar och fastighetsbolag ska installera laddstolpar. Henrik Wingfors underströk att kommuner har en viktig roll som aktör där satsningar på elbilar kan få spridningseffekt på övriga aktörer i kommunen.

Ljus framtid för elbilar

Annika Ramsköld avslutade sedan konferensen med att betona att det nu verkligen börjar hända saker. Nu finns det riktigt många bilmodeller och många i publiken har erfarenheter av elbilar. Annika Ramsköld menade att Elbilsupphandlingen verkligen har haft effekt och det är kul att höra att alla är så nöjda. Hon tyckte även det var roligt att höra om hur förare tävlar om att köra så långt som möjligt på el och att kommuner och taxiföretag vågar gå före. Annika Ramsköld avslutade med att betona att omställningen inte kommer av sig själv utan att alla måste kraftsamla och samspela. Staten måste ha en vision, kommuner fungera som föregångare, näringslivet både bidra och våga agera tillsammans och individer ställa krav på sitt företag och sin kommun.

Presentationer och annan information från konferensen

Program med kontaktuppgifter

Elbilsupphandlingen 20150319 – inledning – Eva Sunnerstedt

Annika Ramsköld – Sammanfattning

Varberg – Marlene Garhall – Vår resa med Elbilsupphandlingen

Anna Denell – Vasakronans elbilsarbete

Martina Wikström – Utvärdering

Deltagare – Elbilsupphandlingens konferens 150319

Bild Elbilsupphandlingens slutkonferens

Uppskattade utställning och provkörning av 21 elfordonsmodeller från 13 billeverantörer på Elbilsupphandlingens slutkonferens

Uppskattade utställning och provkörning av 21 elfordonsmodeller från 13 billeverantörer på Elbilsupphandlingens slutkonferens den 19 mars 2015.
Fotograf: Hans Hjelmstad

 

 

 

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB