Erfarenheter 2013

Elbilsupphandlingen utvärderar kontinuerligt de fordon som har fått merkostnadsersättning via projektet. Efter den senaste sammanställningen som avser januari till juni 2013 omfattar fordonsflottan 235 fordon. De utgör cirka 10 procent av alla elbilar och laddhybrider som fanns registrerade i Sverige under den perioden.

Tillsammans har Elbilsupphandlingens förare samlat in erfarenheter under drygt 700.000 kilometer på el, vilket motsvarar mer än 17 varv runt jordklotet.

Den genomsnittliga körsträckan mellan laddningstillfällen har ökat jämfört med samma period under 2012. Man ser tydligt att användningen varierar med årstid. Användningen minskar på vintern. De fordon som kör längst varje månad är Renault Kangoo. Dessa fordon används främst som servicefordon inom t ex energi- och fastighetsbolag samt förvaltning. Även Citroën C-Zero kör ganska långa sträckor dagligen. Citroën C-Zero används av flera kommuner inom hemtjänsten, där de körs i två skift varje dag.

Vi har bjudit in elfordonsförare som har deltagit i fokusgrupper för att öka förståelsen av hur elfordon används i kommersiella fordonsflottor. Detta kompletterar enkäter och datainsamling.

– Många organisationer har som rutin att bilarna ska laddas varje gång de parkeras, berättar Martina Wikström på KTH som har ansvarat för datasammanställningen. Utvärderingen visar att framför allt laddhybridbilarna laddas så fort tillfälle ges. Renault Kangoo bilarna laddas inte lika ofta som övriga bilar. Detta hör ihop med att dessa fordon oftare körs av en person som har en helhetsbild över fordonets användning och endast laddar när energinivån i batterierna är låg säger Martina.

Andelen elbilar som laddas på annan plats än bilens ordinarie parkeringsplats har fortsatt varit mycket låg, under 5 procent av laddningarna sker där.

Enkätundersökningarna visar att 80 procent av förarna gillar sina fordon och anger att de gärna ser fler eldrivna fordon på sin arbetsplats.

– En intressant reflektion är att förarna upplever att det kör mer mjukt och harmoniskt i elbilarna eftersom en mjuk körstil visar sig har positiv inverkan på räckvidden, berättar Martina.

– Nästan 60 procent av förarna säger att de har ändrat sin körstil för att få längre räckvidd, avslutar Martina.

Göinge Bils Renault Kangoo Z.E. är en av elbilarna i Elbilsupphandlingen där förarna varje månad rapporterar in kördata m.m.  Renault Kangoo Z.E. och varianterna Maxi 2 och Maxi 5 är de elbilar som har sålts bäst hittills inom Elbilsupphandlingen med över 170 avropade fordon.

Göinge Bils Renault Kangoo Z.E. är en av elbilarna i Elbilsupphandlingen där förarna varje månad rapporterar in kördata m.m. Renault Kangoo Z.E. och varianterna Maxi 2 och Maxi 5 är de elbilar som har sålts bäst hittills inom Elbilsupphandlingen med över 170 avropade fordon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs rapporten avseende våren 2013

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB