Erfarenheter 2012

Elbilsupphandlingens fordonsflotta har under 2012 ökat till att omfatta sammanlagt 174 elfordon som deltog i utvärderingen. Dessa fordon har tillsammans under projektet hittills kört över 300 000 el-kilometer.

Förarna har under året blivit mer vana elbilsförare och detta yttrar sig bland annat i att den genomsnittliga körsträckan har ökat, andelen relativt korta resor mellan laddningar (< 40 km) har minskat och användningen av andra laddplatser än elbilens ordinarie är mycket liten. – Intressant är att andelen långa resor (> 40 km) har fortsatt att öka, berättar Martina Wikström på KTH som har ansvarat för sammanställningen av data. En annan intressant observation är att tidigare skedde 12 procent av laddningarna på annan plats än bilens ordinarie p-plats och nu är siffran nere på fem procent. Det verkar som om förarna blir allt mer vana med elbilen och därför kör allt längre sträckor, samtidigt som de inser att elen räcker och att de inte behöver söka efter laddning under dagen – nattladdningen räcker!

Förutom att kördata har sammanställts så har förarna även svarat på ytterligare en enkätundersökning.
– Ungefär 75 procent av förarna som tillkommit under året är nu mer positiva till elbilar än innan och 60 procent vill ha fler elbilar på sin arbetsplats, fortsätter Martina Wikström.

– Visst finns det påtalade hinder, som till exempel begränsad räckvidd och lång laddtid, men nästan 65 procent av förarna uppger att elbilen fungerar lika bra som en konventionell bil, berättar Martina Wikström.

– 55 procent av förarna uppger att de har förändrat sin körstil. De kör mer planerat för att maximera räckvidden och uppger att de är mer uppmärksamma på sina medtrafikanter eftersom det finns en risk att dessa inte observerar den tysta elbilen. Förarna uppger även att de blivit mer intresserade av miljöfrågor och elbilsfrågor än tidigare, vilket är roligt avslutar Martina Wikström.

Alla förare i elbilsupphandlingen kör elbilen i jobbet och bilen ägs eller leasas av deras arbetsgivare. En majoritet av fordonen är Renault Kangoo Express, men även Chevrolet Volt, Citroën C Zero och Mitsubishi i MiEV är med bland de nytillkomna fordonen.

Läs utvärderingsrapporten avseende våren 2012
Läs utvärderingsrapporten avseende hösten 2012

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB