Testflotta under 2010 och 2011

Vi har etablerat en testflotta med 50 elbilarIllustration testflottan

Under 2010 och 2011 etablerades en testflotta för elbilar som består av 50 elbilar. Testflottans elbilsköpare sköter själva allt som rör inköpet av sina fordon enligt de inköpsregler och inköplagar som gäller för just dem och har sedan ansökt om ersättning för en del av merkostnaden. Ersättning för 25 procent av merkostnaden har utgått, dock max 100 000 kronor per fordon.

Det är inte längre möjligt att ansöka om medverkan i testflottan.

Merkostnadsersättning till bilar i testflottan

Merkostnaden är skillnaden mellan priset på den eldrivna bilen och priset på närmast jämförbara bensinbil.

För att få full ersättning enligt ovan måste bilen användas under minst 36 månader. Är användningstiden kortare utgår en merkostnadsersättning om 1/36 av ovanstående per månad.

Krav på de fordon som ingår i testflottan

Bilen måste vara registrerad som personbil, lätt lastbil eller lastbil i bilregistret.

Bilarna ska vara renodlade elbilar eller laddhybrider, d v s bilar som kan laddas via elnätet. Vanliga elhybrider som ej kan laddas externt via elnätet ingår inte i denna testflotta.

Elfordonet/laddhybriden ska vara helt nytt (ej begagnat), årsmodell 2010 eller nyare.

Bilarna i testflottan, eller samma modell med bensindrift, ska ha minst 4 stjärnor i EuroNCAPs krocktest eller motsvarande krav i annat likvärdigt system.

Bilarna i testflottan måste vara beställda efter den 12 april 2010 och måste levereras före maj månads utgång år 2011.

Aktörer som skaffar fordon till testflottan har förbundit sig att

  • Förse elfordonet med utvändig tydlig profildekal som tillhandahålls av projektet.
  • Rapportera in driftsdata månatligen/halvårsvis till projektet enligt de rutiner och format som projektet fastställer.
  • Svara på en förarenkät vid tre tillfällen.
  • Snarast skicka in ett högupplöst fotografi på det eldrivna fordonet under användning där logo/text enligt ovan framgår. Projektet har rätt att använda fotot i informationssyfte etc.
  • Ägna totalt fem arbetsdagar under åren 2010 till 2013 åt arbete kopplat till detta projekt (utvärdering, information, uppföljning).
  • Senast i maj 2011 inkomma med kopia på betald faktura eller kopia på leasingavtal avseende aktuellt elfordon. På fakturan/leasingavtalet ska elfordonet reg.nr samt merkostnad framgå.

Ansökan till testflottan

Det är inte längre möjligt att ansöka om deltagande i testflottan.

Urval till testflottan

Medlen för merkostnadsersättning har fördelats med hänsyn till följande:

  • Geografisk fördelning – fordon ska om möjligt finnas i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala och förhoppningsvis på ett par platser till.
  • Typ av fordon – testflottan bör innehålla bilar av varierande storlek, från olika leverantörer och av olika typer (personbilar, skåpbilar, lätta lastbilar) och gärna både rena elbilar och laddhybrider.
  • Användare – testflottan välkomnar gärna både privata och statliga organisationer och eftersträvar olika typer av användningsområden för bilarna, ju fler dess bättre – exempelvis företagsbil, poolbil, servicefordon, lastfordon, budbil, taxi osv. Däremot kan inte privatpersoner och enskilda firmor delta.
  • Tidig medverkan i upphandlingsinitiativet – Företräde ska ges till organisationer som tidigt anmält intresse för projektet – främst genom att de svarat på vår tidiga webbenkät eller deltog på vårt seminarium den 12 april 2010.

Organisationer och företag som medverkar i testflottan

Testflottan omfattar totalt 30 organisationer (se listan) och 50 elfordon. Elbilarna är av typen Citroen C Zero, Fiat 500, Mitsubishi i-MiEV, Peugeot Ion och Volvo C30.

Affinity Telecom AB/Club Telespararna

Bilhallen E14 AB

Eije Petterssons Bil AB

Eskilstuna Energi & Miljö AB

Falu Energi & Vatten AB

Företagsföreningen, Hälla Fackhandel

Gnosjö kommun

Hammarö Kommun

H-O Enterprise AB

Humlegården Fastigheter AB

Härene Bil AB

Jönköping Energi Nät AB

Kalmar Energi Elnät AB

Kalmar Energi Värme AB

Karlstads kommun

Lidingö stad

Linoinvest AB

Länsförsäkringar Kronoberg

MMC Malmö AB

Mälarenergi AB

Perpetum Biluthyrning AB

Stockholm stad

Utsikt Nät AB

Walleniusrederierna AB

Vattenfall AB

Värnamo Kommun

Växjö Energi AB

Örebro kommun

Öresundskraft AB

Öresundskraft Kraft Värme

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB