Upphandlingsinitiativet

Vattenfall AB och Stockholms stad har i samarbete med SKL Kommentus Inköpscentral AB genomfört en gemensam teknikupphandling av elbilar och laddhybrider. Cirka 400 företag och offentliga organisationer i Sverige har deltagit. Målet var att underlätta övergången till eldrivna fordon i Sverige.

Genom att öka intresset och kanalisera en tidig efterfrågan kunde marknadsintroduktionen av elbilar snabbas på.

Satsningen omfattade både rena elfordon och laddhybrider. Upphandlingen genomfördes under år 2010 – 2011.

Med start år 2010 har en mindre testflotta etablerats, fristående från den stora upphandlingen.

Alla bilar 460x140

I testflottan ingår 50 elbilar och i Elbilsupphandlingen siktar vi mot 5 000 elbilar.

 

I testflottan ingick 50 elbilar och i Elbilsupphandlingen hade det till och med oktober 2014 avropats drygt 850 eldrivna fordon.

Testflottan bestod av 50 elbilar och laddhybrider, där köparna fick ersättning för 25 procent av merkostnaden, dock max 100 000 kronor per fordon.

Se listan över de organisationer och företag som ingår i testflottan

Elbilsupphandlingen hade efter de tre första åren drygt 850 avropade fordon (november 2014). Avtalet gäller till och med den sista september 2015. Som morot fick de första 566 köparna en ersättning motsvarande 50 procent av merkostnaden, max 100 000 kronor. Det var så långt som pengarna räckte. Kompletta ansökningar behandlades i turordning, enligt principen ”först till kvarn”.

Medel för merkostnadsersättningen kom från Energimyndigheten.

Varför har vi genomfört Elbilsupphandlingen?

Klimatet förändras och det krävs insatser inom transportsektorn
Klimatförändringen pågår och den orsakas av utsläpp av växthusgaser som har sitt ursprung i mänskliga aktiviteter. Transporterna står för närmare en tredjedel av växthusgasutsläppen inom EU och andelen ökar.

Elbilar kan minska utsläppen från transporterna rejält
Med effektivare batterier och förbättrad teknik kommer elbilar snart vara ett realistiskt alternativ till dagens bilar. De kommer att ge låga lokala utsläpp vid körning i eldriftsläge, ha en räckvidd som är tillräcklig för en stor del av de dagliga bilresorna och en mycket låg bränslekostnad.

Sverige har unika förutsättningar att bli ett ledande land för elbilar
Sveriges elproduktion har låga utsläpp av klimatpåverkande gaser och elsystemet kan redan idag leverera den el som behövs för en stor flotta av elbilar och laddhybrider. Ungefär 65 % av de svenska hushållen har tillgång till el på en parkeringsplats hemma eller på jobbet. I landet finns många företag och underleverantörer med rätt kunskaper och vana att leverera originaldelar till bilindustrin. Det ger Sverige en fantastisk möjlighet att bli en ledande leverantör av teknik till elfordon – med arbetstillfällen och exportmöjligheter inom räckhåll.

Stockholms stad och Vattenfall AB gör det lättare att skaffa elbil
Som för de flesta nya teknikintroduktioner finns ett antal hinder som måste övervinnas. Elbilar och laddhybrider är dyrare eftersom bland annat batteritekniken fortfarande är ganska dyr. Elbilar var innan Elbilsupphandlingen genomfördes svåra att köpa hos vanliga återförsäljare. Genom att samla efterfrågan från många aktörer i en gemensam upphandling fick den svenska marknaden elbilar tidigt.

Genom upphandlingen ville Vattenfall AB och Stockholms stad göra det lätt och tryggt för svenska aktörer att skaffa elbil.

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB