Avropsstöd

För offentliga organisationer som är med i Elbilsupphandlingen krävs en förnyad konkurrensutsättning innan köp eller leasing av elfordon kan ske.

I handledningen här, får avropande myndigheter och enheter hjälp med hur avropen ska genomföras. Guiden går igenom hela processen samt presenterar mallar som kan användas för att väsentligt underlätta arbetet.

Har du frågor så kontakta Torunn Acking, SKL Kommentus Inköpscentral AB, telefon 08-709 59 70  eller Torunn.Acking@sklkommentus.se

Ladda ner handledningen för avrop från ramavtalet Elbilar 2011 – offentlig sektor

Uppdaterad 2011-12-20

Avropsstöd Elbilar

Bilaga 1 LCC-kalkyl Elbilar

Bilaga 2 Avropsmall Elbilar

Bilaga 3 Svarsmall Elbilar

Bilaga 4 Exempel på ifylld Avropsmall Elbilar

Bilaga 5 Exempel på ifylld Svarsmall Elbilar

Bilaga 6 Exempel på ifylld LCC-kalkyl_Elbilar

Bilaga 7 Kontaktlista Elbilar

Bilaga 8 Fordonsgrupper Elbilar

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB