Över 13 000 elbilar och laddhybrider i Sverige!

2015-10-27 11:14

Elbilsupphandlingens ramavtal upphörde att gälla den 30 september 2015. Det går nu inte längre att göra avrop genom Elbilsupphandlingens ramavtal, men …
Läs mer »

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB