I Västerås är elbilar en del av stadens framtid med fossilfria bilar

Idag har Västerås fyra elbilar som användarna är mycket positiva till. Stadens kommande handlingsplan för fossilfria bilar lär leda till att antalet elbilar ökar.

Idag har staden fyra elbilar, två stycken VW e-up! och två stycken Renault Kangoo. VW e-up! används av Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, bland annat för tjänsteärenden och inspektioner. En Renault Kangoo används av en bageriverksamhet för utkörning av varor och den andra Kangoon finns hos Skultuna kommundelsförvaltning.

– Användarna är mycket positiva. Elbilar kommer säkert att bli en naturlig och viktig del i den fossilfria fordonsflotta staden siktar på att ha framöver, säger Jenny Bergström som är transportrådgivare på Tekniska kontoret i Västerås stad.

Västerås har som mål att stadens bilar ska framföras energieffektivt och använda bränslen som har minsta möjliga påverkan på miljön. Så stor andel som möjligt ska vara fossilfria bilar, men i kraven är man teknikneutrala vad gäller typ av fossilfria bilar. Staden kommer dock att sätta upp mål för andelen fordon i fordonsflottan som år 2020 ska gå på förnybara drivmedel.

– Fördelarna med elbilar från kommunens perspektiv är att de bidrar till minskad klimatpåverkan, lägre utsläpp av försurande ämnen och mindre störningar från buller, för såväl boende i staden som de medarbetare som kör elbilarna. Och så slipper man lägga tid på att åka och tanka bilen, säger Jenny Bergström.

Jenny Bergström har själv kört elbil många gånger och har bara positiva upplevelser. Hon blir lika fascinerad varje gång över hur tyst och behagligt det är att köra elbil. Jenny Bergström har inspirerats av att höra hur aktörer i andra kommuner har arbetat på att få in elbilar i sina fordonsflottor. Just redogörelser för laddningsbeteende och erfarenheter hos förare är sådant som hon tar med sig för att bedöma i vilka verksamheter och för vilka uppgifter elbilar kan vara mycket lämpliga.

– Jag tror definitivt att elbilar är en del av den framtida fordonsflottan, men framöver lär det finnas fler slags bilar för olika behov och olika typer av drivmedel, avslutar Jenny Bergström.

 

Jenny Bergström var en av deltagarna på Elbilskonferensen i Hagamagasinet.

Jenny Bergström var en av deltagarna på Elbilskonferensen i Hagamagasinet.

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB