Fler laddfordon när Huddinge kommun satsar miljöneutralt

Huddinge kommuns fordonspolicy kommer att leda till att antalet laddfordon ökar ute i verksamheterna. Idag har kommunen 15 elbilar och 15 elhybrider.

Huddinge kommuns kommande fordonspolicy har en redan beslutad instruktion om att nya fordon i första hand ska köras på förnyelsebara bränslen och i andra hand vara miljöfordon enligt statlig definition. Kommunens fordonsflotta består av 93 personbilar och 37 lastbilar och inklusive traktorer, fyrhjulingar och annat finns totalt 171 vägregistrerade objekt. I denna fordonsflotta fanns i mars 2015 totalt 38 miljöfordon, varav tre gas-, fem etanol-, 15 el- och 15 hybridbilar.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt social- och äldreomsorgsförvaltningen har de flesta av bilarna i fordonsflottan. Miljö och samhällsbyggnad har många lätta lastbilar och skåpbilar. Social- och äldreomsorgsförvaltningen har mestadels personbilar, bland annat 14 elbilar av modellen Nissan Leaf. I kommunen finns även en poolbil, elbilen Mitsubishi i-MiEV.

– Nissan Leaf används främst i hemtjänsten, men har inte uppskattats helt av användarna. Klagomålen har gällt bristande ergonomi med höga lyft för tunga matkassar. Troligen råder också en viss räckviddsångest då många hemtjänstbilar går dygnet runt och kommunen saknar snabbladdningsställen, säger Pekka Pöljö, fordonscontroller i Huddinge kommun.

Pekka Pöljö arbetar sedan slutet av 2014 strategiskt med att se hur Huddinge fordonsflotta kan förnyas och samtidigt få en större andel miljöbilar. Viktigt för honom är även att se var man kan samordna flera enheters användning av fordon som annars körs lite under dagarna. När det gäller elbilar tycker han det är viktigt att testa flera olika modeller och se hur de fungerar för olika ändamål och verksamhetsbehov. Gör man inte det, finns risken att den elbil man väljer inte uppfyller ergonomiska krav eller har rätt funktioner för de uppgifter bilen ska användas för.

– I dagsläget är förvaltningarna rätt självständiga och min uppgift blir att börja styra fordonsflottan mot en större andel miljöneutrala fordon. Närmast tittar jag på om vi kan skaffa laddfordon på transportområdet. Vi tittar till exempel på att byta ut tre gasdrivna VW T5:or mot tre nya Nissan e-NV200. Dessa skulle kunna användas för post- och budservice på enheten Kontorsservice. Efter en veckas testkörning var enheten nöjd, det krävs bara vissa anpassningar av bland annat förarplatsen. Med dessa bilar kan vi visa övriga verksamheter att det faktiskt fungerar med lite större elbilar i vanlig körning på upp till 12 mil om dagen och även vintertid, berättar Pekka Pöljö.

– Eftersom jag är rätt ny på min tjänst har förvaltningarna själva tills vidare fått styra nyanskaffning av bilar. De senaste åtta nya är Toyota Yaris elhybrid och detta har jag spridit vidare i organisationen. Bilarna är små, säkra och har låg bränsleförbrukning. Jag tror mycket på att ta in olika slags miljöbilar och under några år skaffa erfarenheter om vad som fungerar och inte fungerar, fortsätter Pekka Pöljö.
Pekka Pöljö är mycket optimistisk om elbilens framtid. Han har kört en hel del elbil och gillar det skarpt. Han förstår den räckviddsångest som många har känt tidigare med elbilsmodellers prestanda och bristande laddinfrastruktur i kommunen, särskilt för snabbladdning i publika miljöer. Pekka Pöljö tror dock att kommande nya batterier med 30 mils räckvidd och ytterligare sjunkande priser på elbilar lär driva upp intresset ordentligt hos särskilt privatpersoner.

– Men vi inom offentlig sektor måste gå före och hålla liv i marknaden och återförsäljarintresset, annars blir det svårare att få ett rejält genombrott för elbilar, avslutar Pekka Pöljö.

Pekka Pöljö, fordonscontroller i Huddinge kommun.

Pekka Pöljö, fordonscontroller i Huddinge kommun.

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB