Bilpooler banar väg för fler elbilar i Upplands-Väsby

Upplands-Väsby kommun har idag två bilpooler med 21 bilar varav åtta finns för daglig uthyrning. I poolerna finns tre elbilar, Renault Zoe, vilka blir allt populärare att använda för personal i den dagliga verksamheten.

– Sedan elbilar kom in i bilpoolerna har vi sett en ökande användning av elbilar. De som har prövat att köra elbil, väljer hellre en elbil även nästa gång istället för att hyra en etanol- eller dieselbil, säger Carl Olov Wickholm, bilansvarig, Upplands-Väsby kommun.

Kommunen har idag en Renault Kangoo för transporter för Naturskolan och tre stycken Renault Zoe i bilpoolerna. Dessa bilpooler finns på två ställen i kommunen för att bilarna ska vara så tillgängliga som möjligt för personal i verksamheterna. För daglig uthyrning fanns i april 2015 tre elbilar, en gasbil, tre etanolbilar och en dieselminibuss. Övriga 13 bilar i poolerna utgjordes då av en el-, en gas- och elva etanolbilar. Det finns också i poolerna fyra elcyklar som kan bokas för kortare resor.

– När vi införde bilpoolerna var det för att få bort privatåkandet i tjänsten på korta avstånd inom kommunen. Anställda som provat på att köra elbil är positiva och tycker att de är tysta och har bra komfort. Genom att användningen av elbilar ökar i bilpoolerna, så sprids kunskapen till allt fler samtidigt som intresset för elbilar ökar, berättar Carl Olov Wickholm.

Kommunens mål är att ha en fordonsflotta där 75 procent av bilarna använder förnyelsebar energi. Idag finns 56 bilar i kommunen. Under 2014 ökade andelen bilar som kör på förnyelsebar energi från 42 till 59 procent. Det är framförallt bensin- och dieselbilar som fasas ut och byts mot gasbilar. Men Carl Olov Wickbom ser stora möjligheter att öka andelen elbilar inom verksamheter där de passar in särskilt bra.

– Framåt kan jag se att elbilar passar för resor inom kommunen, till exempel kan de användas av hantverkare och personal inom förvaltningarna för service, vatten, fastighet och park. Vi tittar också på större eldrivna hantverksbilar, något som inte funnits tidigare. Renault Kangoo är exempelvis för liten för större transporter. Bland annat tittar vi på Nissan som har en större transportbil med 14 mils räckvidd.

Carl Olov Wickbom håller på att se över utbytesplanerna och hans mål är att införskaffa fler elbilar. Han betonar dock att mycket beror på verksamhetens behov om det går att sälja in elbilar. Kommunens miljöpolicy för bilar är nämligen teknikneutral. Fokus är just att merparten av bilarna ska använda förnyelsebar energi. Här kan dock just elbilar passa in för kortare resor inom kommunen. Även utan elbilsupphandlingens ramavtal och merkostnadsersättning menar Carl Olov Wickbom att det numera är attraktivt att köpa in elbilar. Han tycker också att det är viktigt att kommunen på olika sätt går före och visar elbilens fördelar för kommuninvånarna.

– Självklart försöker vi marknadsföra våra elbilar så mycket som möjligt. Vi har till exempel en trafikvecka där vi står och demonstrerar elbilar och elcyklar för kommuninvånarna. Sedan syns förstås våra uppmärkta elbilar varje dag när de körs ute på stan. Vi har också fått många frågor från allmänheten om elbilar. De flesta är väldigt positiva, men många tycker att det fortfarande är för dyrt att köpa elbil privat, säger Carl Olov Wickbom.

Själv är Carl Olov Wickbom en stor entusiast för elbilar och tycker de är förträffliga att köra. Han tror på elbilens framtid, men menar att vissa saker måste förbättras.

– Elbilar är tysta och pigga att köra. Har man väl kört en elbil vill man inte köra något annat. Elbilen har definitivt en framtid om räckvidden blir bättre och priset för en elbil inte skiljer sig åt från priset på vanliga bensin- eller dieselbilar, avslutar Carl Olov Wickbom.

Elbil i Upplands Väsbys bilpool.

Elbil i Upplands Väsbys bilpool.

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB