Beställ Elbilsupphandlingens slutrapport

Vill du ha Elbilsupphandlingens slutrapport i tryckt version?

Beställ den hos margareta.olsson@vattenfall.com
Ange ditt namn, postadress och hur många exemplar du vill ha.

Elbilsupphandlingens slutrapport finns även att ladda ner på elbilsupphandling.se

Trevlig läsning!

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB