Slutrapporten från projektet

Elbilsupphandlingen är ett samarbete mellan Stockholms stad och Vattenfall i syfte att få fler elfordon på våra svenska vägar.

Projektet medfinansieras av Energimyndigheten. Över 300 organisationer och företag deltar i upphandlingen, som genomfördes 2011 med stöd av SKL Kommentus Inköpscentral.

Elbilsupphandlingen hade vid årsskiftet 2014-2015 bidragit till över 900 elfordon i Sverige. Det motsvarar drygt 10 procent av alla landets elfordon vid samma tid. Läs om lärdomarna och ta del av erfarenheterna i projektets slutrapport.

Slutrapporten i blädderbar pdf, vill du ha slutrapporten som en vanlig pdf hittar du den här.

Slutrapporten från projektet

Slutrapporten från Elbilsupphandlingen – På väg mot fler elbilar i Sverige

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB