Laddfordon – starskott för miljöarbete

Elbilsupphandlingen har för många deltagande organisationer inneburit ett startskott i arbetet med laddfordon. Många kommuner har börjat jobba med publik laddinfrastruktur, främst normalladdning men även snabbladdning. Flera fastighetsbolag och parkeringsbolag, både privata och kommunala som medverkar i Elbilsupphandlingen har börjat engagera sig i laddinfrastruktur.

”Våra egna elbilserfarenheter visar att laddinfrastruktur är viktigt. Vi vill fortsätta att vara attraktiva för våra hyresgäster och deras besökare. Därför investerar vi nu i publika laddmöjligheter på flera av våra parkeringsanläggningar.” berättar Anna Denell, hållbarhetschef på fastighetsbolaget Vasakronan. Vasakronan äger, förvaltar och utvecklar kontors- och butiksfastigheter i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund. Vasakronan har 25 eldrivna fordon inom ramen för Elbilsupphandlingen.

Checklista – fixa laddplatsen!
Hur man planerar för laddplatsen beror först och främst på fordonets laddbehov. Det i sin tur beror på bilens egenskaper och på hur bilen ska användas. Kanske ska flera bilar dela på en laddplats?

 • Hur börjar man? För laddning i hemmet är det enklast att begära in offerter från elnätsleverantören. Enskilda villaägare behöver inget särskilt tillstånd, men för övriga blir det en process. I en bostadsrättsförening hanterar styrelsen projektet. För organisationer, företag och kommuner gäller gemensam planering mellan förare och fastighetsförvaltare.
 • Laddbox eller laddstolpe? Enklast och billigast är att sätta upp en laddbox på väggen i ett garage. En laddstolpe utomhus, som kräver nedgrävd kabel, blir betydligt dyrare.
 • Strömstyrka/effekt/spänning/enfas eller trefas? Detta kan delvis anpassas efter bilmodell och hur snabbt fordonet behöver laddas.
 • Vilken säkerhetsnivå? Minst mode 3 är standard.
 • Fast kabel? Det rekommenderas eftersom det är enklast och bekvämast för föraren.
  • Vilket kontaktdon? Typ 2 vid normalladdning, CCS vid snabbladdning är minimikrav.
  • Betalningsalternativ? Förbered för eventuella debiteringslösningar.
  • Uppkopplad station? Bra om det är en publik plats!
  • Behövs bygglov för stationen eller för eventuellt väderskydd? Ta reda på vad som gäller i den aktuella kommunen.
  • Ta in offert på laddstationen inklusive eventuell drift, underhåll och kringutrustning
  • Beställ ledningsdragning och elabonnemang
  • Anlita behörig elinstallatör för installationen
  • Kontakta gärna elnätleverantören för mer information!

Källa: www.emobility.se som har mer detaljerade tips och råd kring laddplatsen.

Kista Entré i Stockholm där Vasakronan har satt upp närmare 25 publika laddmöjligheter.

Bilden är från Kista Entré i Stockholm där Vasakronan nyligen har satt upp närmare 25 publika laddmöjligheter.

 

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB