Laddbeteendet varierar för fordonen i Elbilsupphandlingen

Elbilsupphandlingen håller på att sammanställa lärdomar och fakta från alla de 492 elbilar och laddhybrider som hittills rapporterat in värdefulla data till projektet. Det ska bli en rapport som är klar lagom till Elbilsupphandlingens konferens den 19 mars, 2015. Här publicerar vi nu några av lärdomarna i förväg.

Det är stora skillnader i laddbeteende hos förare som kör laddfordon i sin verksamhet jämfört med de som kör privat.

I körjournalerna uppger förarna var och när fordonen laddas. Verksamhetsbilarna har laddats vid bilens ordinarie parkeringsplats till 98 procent under hela utvärderingen och till 99,6 procent under 2014. För fordon som används privat ser laddbeteendet annorlunda ut. Här har cirka 70 procent laddats vid den ordinarie parkeringsplatsen, det vill säga hemma.

Övriga cirka 30 procent är fördelade på följande sätt: Arbetsplatsen är den vanligaste laddplatsen utanför hemmet (mer än en tredjedel av laddningarna utanför hemmet sker på jobbet). Därefter är det vanligt med laddning i parkeringshus och i köpcentrum. Knutpunkter såsom flygplatser, tågstationer och infartsparkeringar, samt olika snabbmatställen är också vanliga laddplatser.

Laddbilsmönster - pajdiagram

Det är skillnader mellan kommersiella och privata fordon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Många förare anger spontant att det är tidsbesparande och skönt att slippa åka till en mack för att tanka. Det är bekvämt att bara stoppa i kontakten och ladda när bilen står parkerad. Att ladda upplevs inte lika jobbigt som att tanka.

Elbilsupphandlingen har identifierat tre typer av laddbeteende för verksamhetsbilar

  • Fordonet laddas vid varje tillfälle när bilen återvänder till sin ordinarie parkeringsplats. Fordonet kan ha en eller flera förare. Med flera förare handlar det ofta om en poolbil med uttalad instruktion om att ladda bilen efter varje användning.
  • Fordonet laddas i slutet av dagen. Antalet delresor kan variera under dagen och dessa fordon har nästan uteslutande en och samma förare.
  • Fordonet laddas vid behov. Fordonet används för olika delresor, med en eller flera förare. Laddnivån minskar ner till en gräns för när föraren väljer att ladda fordonet. Dessa fordon har vanligtvis en förare som antas ha god kunskap om fordonet och arbetsuppgifterna under dagen. Men det är ändå förvånansvärt många fordon med flera förare som har detta laddbeteende.

I fokusgrupperna framkom att laddbeteendet styrs av angivna rutiner för när fordonen ska laddas, till exempel att de ska laddas efter varje körning eller vid slutet av dagen. Då användningsområdet för verksamhetsfordonet är tydligt upplever inte förarna den begränsade räckvidden som ett problem. Under fokusgruppsmöten framkom det dock att man vill komma tillbaka med god marginal.

Samtliga förare tycker att laddfordonens räckvidd är sämre i praktiken än i teorin, något som de flesta av förarna visste innan de fick bilarna. Realistiska förväntningar har kommunicerats ut till majoriteten av förarna.

 

El elbil laddas

Imran Salifu är livsmedelsinspektör hos Stockholms stads miljöförvaltning och har stor nytta av bilen.

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB