Elbilsupphandlingen listar fördelar med laddfordon

Här är fördelarna med laddfordon:

  • Lika bra som en vanlig bil – eller bättre. Rätt placerad och använd upplevs laddfordon som bättre än motsvarande konventionella fordon, enligt Elbilsupphandlingens medverkande.
  • Teknikens frontlinje. Laddfordon är teknikens frontlinje på fordonssidan.
  • Stärker miljöprofilen. För många företag och organisationer står transporter och resor för den största miljöpåverkan. Den går att minska kraftigt om man ser över sina resvanor och transporter och satsar på miljöfordon.
  • Hållbar utveckling. Idag är vi långt ifrån en hållbar utveckling på grund av transporter och energianvändning. Transporter orsakar allvarliga miljöproblem. Dessutom är tillgången på bensin, naturgas och olja begränsad. En hållbar utveckling förutsätter en radikal förändring av transport- och resemönster och fordonsflotta. Här har laddfordon en mycket viktig roll.
  • Rabatterat förmånsvärde och supermiljöbilspremie. Om du kör en förmånsbil som är miljöbil, (hit räknas de flesta elbilar och laddhybrider) kan du få sänkt förmånsvärde. En Supermiljöbilspremie om 40 000 kr betalas ut av Transportstyrelsen till framförallt nyregistrerade elbilar och laddhybrider.
  • Bra arbetsmiljö. Elbilar är tysta, detsamma gäller elhybrider när de går på elmotor, främst vid låga hastigheter. För den som har bilen som arbetsplats har detta stor betydelse. Även omgivningen uppskattar om trafikbullret minskar. Många förare tycker också att det är en fördel att laddfordonen inte luktar lika mycket avgaser.

Elbilsupphandlingen håller på att sammanställa lärdomar och fakta från projektets arbete med datainsamling, enkäter, förarmöten och intervjuer. Det ska bli en rapport som är klar lagom till Elbilsupphandlingens konferens den 19 mars, 2015. Nu publicerar vi några av lärdomarna i förväg.

 

Miljöförvaltningen i Stockholms stads elbil

Miljöförvaltningen i Stockholms stads elbil

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB