Laddfordon – starskott för miljöarbete

2015-03-30 16:48

Elbilsupphandlingen har för många deltagande organisationer inneburit ett startskott i arbetet med laddfordon. Många kommuner har börjat jobba med publik …
Läs mer »

Konferens bekräftar elbilens ljusa framtid

2015-03-24 17:41

Den 19 mars flödade solljuset över Hagamagasinet i Fröviks allé, Solna. Och visst kändes det soliga vädret symboliskt för Elbilsupphandlingens …
Läs mer »

Slutrapporten från projektet

2015-03-19 09:30

Elbilsupphandlingen är ett samarbete mellan Stockholms stad och Vattenfall i syfte att få fler elfordon på våra svenska vägar.
Läs mer »

Elbilsupphandlingens erfarenheter fordon och förare, 2011-2014

2015-03-17 17:00

Elbilsupphandlingen utvärderar kontinuerligt de fordon som har fått merkostnadsersättning via projektet. Närmare 500 fordon har hittills levererat data och nu …
Läs mer »

Elbilsupphandlingen listar fördelar med laddfordon

2015-03-16 17:01

Här är fördelarna med laddfordon:

Lika bra som en vanlig bil – eller bättre. Rätt placerad och använd upplevs laddfordon …
Läs mer »

Laddbeteendet varierar för fordonen i Elbilsupphandlingen

2015-03-02 17:00

Elbilsupphandlingen håller på att sammanställa lärdomar och fakta från alla de 492 elbilar och laddhybrider som hittills rapporterat in värdefulla …
Läs mer »

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB