Laddfordon har låga ljudnivåer vid låg hastighet

Elbilsupphandlingen håller på att sammanställa lärdomar och fakta från alla de 492 elbilar och laddhybrider som förarna hittills har rapporterat in. De bidrar med värdefull data till projektet. Det ska bli en rapport som är klar lagom till Elbilsupphandlingens konferens den 19 mars, 2015. Här publicerar vi nu några av lärdomarna i förväg.

Att elbilen är tyst upplevs som både positivt och negativt av förarna i Elbilsupphandlingen. Förarna anger att det är skönt och häftigt att köra en så tyst bil, det blir en mycket bättre arbetsmiljö i en elbil. Men förare måste vara mer uppmärksam på fotgängare och cyklister, framför allt vid låga hastigheter och i parkeringssituationer, eftersom det då är svårt att höra laddfordonen. Som en förare uttrycker det: ”Idag är det många gångtrafikanter som går omkring med musik i öronen så oavsett vilken bil du kör så hör de inte att du kommer. Alla förare måste vara uppmärksamma i trafiken.”

– Tystnaden i elbilen är det jag uppskattar mest. Bilen är skön att köra och det känns som jag svävar fram i trafiken! På vintern minskar räckvidden från cirka elva till drygt åtta mil, men jag klarar mig bra. Jag laddar hemma i radhuset i Haninge, där jag parkerar bilen på natten, berättar Freddy Lundgren på Beans AB. Freddy kör en av bolagets sju elbilar till kontorsfastigheter i Stockholms innerstad där han servar, rengör och fyller på kaffemaskiner. Det blir drygt 100 mil i månaden och 5-7 mil per dag.

Freddy Lundgren

Freddy Lundgren laddar bilen hemma

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB