Elbilsupphandlingen har betytt mycket mer än vi trodde

Elbilsupphandlingen har träffat Varbergs kommun och pratat elbilar med

  • Sophia Carlstein, fordons- och logistikansvarig, ansvarar för leasingkontrakt och fordonsinköp i Varberg kommun
  • Marlene Garhall, miljö- och logistikansvarig, driver Varbergs elbilsarbete som även inkluderar laddinfrastruktur
  • Ingemar Vendelstrand, underhållstekniker i Varbergs kommun, kör dagligen elbil i jobbet och är nu uppe i över 3 000 mil med sin Renault Kangoo.

Varför är Varbergs kommun med i Elbilsupphandlingen?
– Det började med ett upphandlingsbeslut 2011. Elbilsupphandlingen var igång och vi var avtalspart. Vår organisation har till uppgift att köpa in verksamhetsbilar.

– Vid den tiden fanns inga elbilar i kommunen, så vi hade ingen större erfarenhet. Men vi ville vara tidigt ute och tydligt visa invånarna vad vi kunde åstadkomma med elbilar. Elbilsupphandlingen kom precis rätt i tiden för oss. Här fanns en möjlighet att förnya bilparken tekniskt!

– Det var en stor fördel att vi kunde leasa bilarna på så långt tid som fem år. På så sätt höll vi nere de fasta årsomkostnaderna. Även de låga rörliga kostnaderna bidrog till en bra kalkyl. Dessutom täckte merkostnadsersättningen kostnader för arbetet med att få fram laddstolpar.

Varför är Elbilsupphandlingen viktig för att nå era miljömål?
-Elbilsupphandlingen var ett stort genombrott för oss i arbetet med vår CO2-minskning. Den gav oss hopp om att få fart på detta. Vi fick också positiv återkoppling från våra politiker, som har varit ute i andra kommuner i Halland för att berätta hur vi jobbar.

Har Elbilsupphandlingen gett det resultat ni trodde?
-Elbilsupphandlingen har betytt mycket mer än vi trodde. Genom projektet har vi inte bara satt Varberg på kartan, även andra kommuner i Sverige har tittat på oss för att lära sig och själva komma igång.

Vad har varit era framgångsfaktorer?
– Man behöver ha en eller ett par drivande personer som äger frågan, som bestämmer vilka bilar som ska in i verksamheten och som samtidigt håller ett öga på målen. Det innebär ett stort ansvar, men ger samtidigt möjlighet till bra dialog med verksamheterna som ska använda bilarna. Att bilen landar rätt i verksamheten är den viktigaste faktorn. Först då kan vi få acceptans, förståelse och nöjda bilförare.

Gav Elbilsupphandlingen fler positiva resultat, som ni inte räknade med?
– Vi är väldigt stolta över Elbilspoolen som startades upp, först för internt bruk. Nu har den öppnats upp för alla Varbergbor. Den drivs dessutom med solceller. Bilpoolen i Varberg består av två Nissan Leaf-bilar, en ”spinn-off”-effekt från kommunens medverkan i Elbilsupphandlingen.

Hur ser framtiden ut för elbilar, vad är er vision?
– Vi behöver ställa tydliga krav på alla transporter till och från kommunens verksamheter i våra upphandlingar och avtal. Även extern leverans, till bland annat kontor eller äldreboende, körs med fordon som kan vara eldrivna. Då är det våra underleverantörer som ska agera, men vi kan påverka dem med våra upphandlingar.

– Vi ser också att man kan bygga fler micro-bil-pooler och dela dem mellan olika verksamheter som är samlokaliserade.

Marlenes och Sofias tips för introduktion av elbilsflotta

  • Ge en grupp inom organisationen ett helhetsansvar för fordonsflottan. Då kan behoven analyseras på ett bättre sätt. Man kan också hålla ordning på de fordon som finns.
  • Låt gruppen i organisationen vara med att utforma målen baserat på rimlighet.
  • Se över laddinfrastrukturen från början, så att den blir en del av planen.
  • Genomför introduktionsutbildning av förare. Vi har bland annat haft interna event och varit med vid billeveranser ute i verksamheten.
  • Skaffa erfarenheter! Genom att agera som ett slags ”helpdesk” för förarna har vi insett vilka problem som kan uppstå därute.

Ingemar Vendelstrand, underhållstekniker i Varbergs kommun var först med att köra elbil i tjänsten

– Det funkar lika bra året om, inga problem på vintern heller.

-Jag har kört elbil fem dagar i veckan i tre år, totalt 3 000 mil i min Renault Kangoo. Mina erfarenheter är bara positiva. Det är harmoniskt att köra elbil, det är tystare och jag kör lugnare än förut. Mina kollegor som kör gas- eller dieselbilar är lite skeptiska, men jag säger till dem att det fungerar väl.

– Kollegor som åkt med mig eller provkört min bil blir positivt överraskade. Räckviddsfrågan kommer alltid upp, men jag säger till dem att de kan vara lugna, batteriet räcker hela vägen tillbaka. Det funkar lika bra året om, inga problem på vintern heller. Bilen laddas full varje natt, det räcker gott för en dags körning så något letande efter laddstolpar har inte varit aktuellt för mig.

– Jag skulle verkligen inte vilja byta tillbaks till dieselbil igen. Elbil är bättre och dessutom har vi räknat ut att milkostnaden är två kronor,  ja åtminstone den rörliga.

Nöjda anställda på Varbergs kommun

Sophia Carlstein, Marlene Garhall och Ingemar Vendelstrand på Varbergs kommun.

 

 

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB