Elbilsförare vill köra ekonomiskt och blir mer harmoniska bilförare

Elbilsupphandlingen håller på att sammanställa lärdomar och fakta från alla de 492 elbilar och laddhybrider som hittills rapporterat in värdefulla data till projektet. Det ska bli en rapport som är klar lagom till Elbilsupphandlingens konferens den 19 mars 2015. Här publicerar vi nu några av lärdomarna i förväg.

I loggböcker och på förarmöten framkommer att elbilsförare snabbt lär sig att köra mer sparsamt och ekonomiskt. Att körstilen påverkar räckvidden mycket är något som många elbilsförare snabbt lär sig. Viljan att komma så långt som möjligt på el gör att många förare uppger att de förändrat sin körstil i stor utsträckning. På instrumentpanelen får föraren direkt återkoppling på sin körning. Det gör att ”man blir mer medveten och ser helheten på ett annat sätt” som en förare uttrycker det. En mjuk körstil och att hålla hastighetsbegränsningarna har blivit viktigt för majoriteten av förarna i Elbilsupphandlingen. Förare berättar att de tävlar med sig själva, kollegor och grannar i konsten att köra ekonomiskt. Att minimera användningen av förbränningsmotorn i laddhybriderna är en stor drivkraft även hos laddhybridförarna. De upplever att det lönar sig att vara lugn och att det är en bra anledning att inte stressa i trafiken.

De flesta elbilsförare håller sig inom räckviddsgränsen för sin elbil med god marginal och upplever inte elbilens begränsade räckvidd som något problem. De ser det snarare som ett spännande och utmanande inslag att komma så långt som möjligt på en laddning. Laddhybridförarna vill komma så långt som möjligt på eldrift och vill köra så lite som möjligt på bensin. Alla förare är medvetna om att när man kör på full gas så minskar laddningen snabbt i batteriet. Vissa förare anger att de planerar körningen mer med elbilen, till exempel en tekniker som åker ut på larm:

– Jag planerar körningen med elbilen, och vägen jag tar börjar med det jobb som ligger längst bort, så får jag se om jag hinner stanna på de platser som ligger närmare på väg hem. Har hittills aldrig blivit stillastående.

Tips på sparsam körning med elbil

  • Accelerera mjukt istället för raskt och bestämt (som du kanske lärde dig i körskolan)
  • Använd ”eco-läget”, en inställning som finns i många elbilar
  • Tänk på att värme och AC har stor inverkan på batteriförbrukningen. Ett tips för att snabbt få upp värmen är att sätta vredet på recirkulation till önskad värme och sedan ”öppna spjället” och minska på värmen.
  • Bli ännu bättre på att planera körningen. Håll blicken långt fram för att undvika stopp och hastiga inbromsningar.
  • Tekniken mellan olika bilmodeller kan variera en hel del. Lär dig hur just din bil fungerar.

Källa: Pia Söderlund, ansvarig för EcoDriving-utbildningen på Sveriges Trafikskolors Riksförbund

En laddhybridbil från Stockholms Hamnar

En laddhybridbil från Stockholms Hamnar

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB