Vasakronan satsar på laddmöjligheter för boende, hyresgäster och besökare

2014-11-21 09:44

Vasakronan som är med i Elbilsupphandlingen och har avropat hela 25 eldrivna fordon hittills, arbetar ständigt för att utveckla den …
Läs mer »

Power Circle laddar för kunskap

2014-11-03 17:01

Nu finns informationsmaterial om laddinfrastuktur för alla att ta del av.
Kunskapsnivån för utbyggnaden av laddinfrastruktur i Sverige är låg, …
Läs mer »

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB