Vattenfall och Stockholms stad samarbetar med etablering av snabbladdningsstationer för elbilar

Tre nya snabbladdningsstationer för elbilar i Stockholm invigdes den 12 september. Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholm och Vattenfalls chef för affärsutveckling, Mattias Tingvall, avtäckte gemensamt snabbladdningsstationen i Zinkensdamm, som fick vara exempel för nätverkets övriga stationer.

Mattias Tingvall inledde invigningen och påtalade vikten av många aktörers samverkan för att uppnå ett hållbart samhälle.
– Vattenfalls vision är att det ska finnas en miljon eldrivna fordon på vägarna år 2030 och det kommer inte att uppnås av sig själv. Vår roll är att tillhandahålla infrastruktur för snabbladdning, som i sin tur möjliggör en tyst och ren stadsmiljö, säger Mattias Tingvall.

Laddplatserna är de första i Vattenfalls snabbladdningsnätverk i Stockholmsområdet och innan årsskiftet planeras nätverket bestå av upp till tio stationer.
– Att få till stånd och etablera ett nätverk av snabbladdningsstationer för elbilar kräver ett bra samarbete mellan flera aktörer, såsom vi nu har gjort med Stockholm Stad och Stockholms Parkering, men även med andra viktiga aktörer, som exempelvis ABB, vilka står för tekniken på stationerna.

Ulla Hamilton ser fram emot att fler tysta bilar rullar fram på våra gator i staden. Hon betonade att i en växande stad har alla ett gemensamt ansvar för miljön och tycker det är glädjande att Vattenfall vill etablera snabbladdningsstationer för att öka möjligheten för fler stockholmare att göra klimatsmarta val.
– Jag är glad över att vi tillsammans nu utvecklar Stockholm mot en ännu mer miljömässig stad och som kan vara ett föredöme för andra städer, säger hon.

Utvecklingen går snabbt framåt och Stockholms stad har sedan många år varit måna om att utbyggnaden av snabbladdstolpar ska ta fart. Under 2014 ska staden medverka till 10 nya publika snabbladdare och 100 nya publika normalladdare. Hittills har ca hälften de nya laddplatserna kommit på plats och återstående stationer planeras att uppföras under hösten. Det är många företag inom näringslivet som har ett behov av att kunna snabbladda flera gånger under en dag, som exempelvis Taxi Stockholm, som också var på plats vid invigningen med sina elbilar.

Invigningen omfattade tre stationer; Zinkensdamm, Gärdet och Solna. Innan årets slut är upp till sju ytterligare stationer planerade i Stockholmsområdet.

Hur fungerar det att ladda sin elbil? Och kan alla elbilar ladda på Vattenfalls stationer?
– Alla elbilar som har en snabbladdningsfunktion kan ladda på Vattenfalls snabbladdnings-stationer. Laddtiden från tomt till 80 procent av batteriets kapacitet uppgår till cirka 30 minuter. Inledningsvis kommer det att vara kostnadsfritt att ladda vid stationerna. Vattenfall kommer senare att införa en kostnad för att ladda elbilen som är lägre prissatt än alternativet att köra på bensin och diesel, säger Mattias Tingvall.

Adresserna till de tre nya stationerna är:

  • Zinkensdamm: Ekermans Gränd
  • Gärdet: Sandhamnsgatan 72
  • Solna: Evenemangsgatan 13

För att hitta alla publika laddplatser i Sverige se www.uppladdning.nu

Invigning av snabbladdningsstationen vid Zinkensdamm

Invigning av snabbladdningsstationen vid Zinkensdamm

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB