Elbilsupphandlingen har över 500 eldrivna fordon i trafik

Elbilsupphandlingen rullar på. Idag rullar över 500 eldrivna fordon som avropats inom Elbilsupphandlingen. Det är tio procent av alla eldrivna bilar som finns registrerade i Sverige. Ytterligare ett par hundra är beställda men ännu inte levererade.

Medlen för merkostnadsersättning är slut sedan början av maj 2014 men avtalen gäller fortfarande, så avrop med erbjudna rabatter är fortfarande intressant för dem som vill köpa eller leasa eldrivna fordon. Ramavtalen går ut den sista september 2014 men kan förlängas en sista gång i ytterligare ett år.-   Intresset att förlänga avtalen är stort bland deltagande organisationer, berättar Torunn Acking på SKL Kommentus Inköpscentral som är ansvarig för Elbilsupphandlingens ramavtal. 91 % av deltagarna har valt att förlänga avtalen och det fanns tid fram till  2014-04-25 att komma in med ett förlängningsgodkännande.

–   Det finns många goda skäl att förlänga, säger Eva Sunnerstedt, projektledare för Elbilsupphandlingen. Avtalen har bra rabatter och det är ett enkelt sätt att kunna avropa bra eldrivna fordon. Alternativet att göra en ny egen upphandling är tidskrävande. För personbilar finns dessutom supermiljöbilspremien om ca 40 000 kr att erhålla efter inköp, berättar Eva Sunnerstedt.

–   Utvärderingen av alla elbilar i Elbilupphandlingen pågår för fullt. Det är många bilar som har körts i projektet i närmare två år nu och vi har mycket data att sammanställa. I början av år 2015 kommer vår slutrapport med alla lärdomar från elbilar, förare, fordonsansvariga, beslutfattare m.m. Jag kan utlova spännande läsning, avslutar Eva Sunnerstedt.

Nu tar vårt nyhetsbrev semester och återkommer i augusti. Då kommer vi att kunna berätta om första leveransen av Renault Zoe bland annat.

Vill du som är med i Elbilsupphandlingen dela med dig av dina erfarenheter av att köra elbil eller laddhybrid? Hör av dig till;  Eva Sunnerstedt eva.sunnestedt@stockholm.se och Margareta Olsson margareta.olsson@vattenfall.com med din historia.

Trevlig sommar önskar Elbilsupphandlingen!

Katarina Boestad

Katarina Boestad på Vasakronan i Stockholm hämtade ut sin nya tjänstebil, en Mitsubishi Outlander PHEV i april 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Det känns bra att köra laddhybrid och jag är mycket nöjd med bilen. Mest kör jag mellan olika kontorslokaler i jobbet samt till och från arbetet.  Nu har jag inte haft bilen så länge, men hittills har jag kört mellan 50 och 100 % på el under en dag. Jag har möjlighet att ladda på jobbet ibland och försöker även ladda när jag är och handlar privat. Jag kan ladda på mitt lantställe men jag bor i lägenhet och parkerar på gatan, därför kan jag inte ladda under natten. Trots det lyckas jag ladda ofta, det går enkelt och lätt. Vasakronan har som krav att både driftbilar och tjänstebilar ska vara miljöbilar. Det tycker jag är bra. Det är många av mina kollegor som också har skaffat laddhybrid nu, avslutar Katarina.

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB