Från elbilar till elbuss

Humlegårdens elbilar i Elbilsupphandlingen har gett inspiration och mersmak.

Humlegården Fastigheter AB köpte sin första elbil inom ramen för Elbilsupphandlingens testflotta under år 2010. Den rullar fortfarande till stor belåtenhet för företagets anställda. Under 2013 införskaffades två Renault Kangoo som används inom företagets fastighetsskötsel.

När Humlegården bestämde sig för att starta en ny busslinje mellan Solna Centrum och Hagalund var valet att köra en elbuss enkel.

Nu kan Humlegården Fastigheter erbjuda sina kunder i Hagalund en kostnadsfri utökning av kollektivtrafiken, då man har introducerat en klimatsmart elbuss särskilt för sina hyresgäster i området. En elbuss i fastighetsbolagets regi kör i skytteltrafik varje kvart mellan Solna centrum och Hagalunds företagsområde under rusningstid.

Bussen släpper inte ut några avgaser över huvud taget, och eftersom den laddas med el från förnybara energikällor blir det totala utsläppet i princip noll.

– Först och främst är det en tjänst till våra kunder, men vi ser det också som ett sätt att på sikt stärka områdets attraktionskraft, och som en del i vårt hållbarhetsarbeta, säger Humlegårdens vd Per-Arne Rudbert.

Fakta om elbussen

  • Elbussen är från Tyskland med märket Eurabus
  • Det finns plats för 72 passagerare varav 32 sittande
  • Batterityp är litium-järn-fosfat, 240 kWh
  • Energiförbrukningen är cirka 1 kWh/km
  • Bussen kan köra cirka 20 mil på en laddning
  • Det tar 6 timmar att ladda batteriet om det är helt tomt
  • Operatör är Adelsö buss
När Humlegården bestämde sig för att starta en ny busslinje mellan Solna Centrum och Hagalund var valet att köra en elbuss enkel.

När Humlegården bestämde sig för att starta en ny busslinje mellan Solna Centrum och Hagalund var valet att köra en elbuss enkel.

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB