Reservera merkostnadsersättning i Elbilsupphandlingen

Nu går det att reservera merkostnadsersättning i Elbilsupphandlingen. Detta kan ske vid två tillfällen:
a) Inför en beställning av eldrivet fordon eller
b) efter beställning av eldrivet fordon och i väntan på fordonsleverans

Det är nu möjligt att reservera merkostnadsersättning i Elbilsupphandlingen. Står du i begrepp att beställa en elbil eller har du beställt och väntar på leverans? Vill du vara säker på att medel finns kvar när elbilen kommer? Du kan ansöka om merkostnadsersättning från projektet först efter att elbilen betalats och levererats. Men nu går det att reservera och få förhandsbesked innan dess.

Står du i begrepp att beställa en elbil eller laddhybrid inom ramen för Elbilsupphandlingen och vill reservera medel för det fordonet?

Skicka då e-post till:  reservation.elbilsupphandling@stockholm.se

Ange

 • namn på organisationen som ska beställa bilen
 • organisationsnummer till organisationen som ska beställa bilen
 • kontaktpersonens namn
 • kontaktpersonens e-post
 • kontaktpersonens telefonnummer
 • vilken typ av bil det gäller
 • om leasingbolag är köpare, ange organisation som ska bruka bilen.

Vi återkommer inom ett par dagar (inledningsvis kan det ta lite längre tid beroende på hur många ansökningar som inkommer) med besked och sedan reserveras medel under två veckor. Inom tvåveckorsperioden måste elbilen ha beställts och kopia av order och fullmakt (om du inte är firmatecknare) skickats in till Elbilsupphandlingen. Annars upphör reservationen att gälla.

Har du beställt en elbil eller laddhybrid inom ramen för Elbilsupphandlingen och väntar på leveransen?

Vill du att merkostnadsersättning reserveras för dig tills elbilen levererats? Skicka då e-post till: forhandsbesked.elbilsupphandling@stockholm.se

Ange

 • namn på organisationen som beställt bilen
 • organisationsnummer till organisationen som beställt bilen
 • kontaktpersonens namn
 • kontaktpersonens e-post
 • kontaktpersonens telefonnummer
 • vilken elbil det gäller, märke och modellnamn (t.ex. Renault Kangoo Maxi 5 eller Mitsubishi Outlander)
 • om det är köp eller leasing som avses
 • vid leasing, ange leasingperiodens längd i månader
 • vid leasing, ange även organisation som ska bruka bilen
 • Två bilagor ska bifogas:
  • Orderbekräftelse eller leasingavtal (inscannad pdf)
  • Fullmakt (inscannad i pdf) om du som skickar in ansökan inte är firmatecknare. Exempel på fullmakt kan du ladda ner här.

Endast ramavtalets parter kan få merkostnadsersättning från Elbilsupphandlingen.

Vi reserverar medel som längst fram till den sista november 2014. Senast den sista november 2014 måste elbilen ha levererats och den som har medel reserverade för en eldriven bil måste då ha inkommit med en komplett ansökan om utbetalning.

Ansökan om utbetalning av merkostnadsersättningen ska göras på samma sätt som tidigare dvs. elektroniskt via http://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=9bec0920e866

Lena Karlsson på Stockholm Parkering AB snabbladdar bolagets poolbil, en Mitsubishi iMiEV vid den nyöppnade snabbladdningsstationen vid Roslagstull i Stockholm.

Lena Karlsson på Stockholm Parkering AB snabbladdar bolagets poolbil, en Mitsubishi iMiEV vid den nyöppnade snabbladdningsstationen vid Roslagstull i Stockholm.

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB