Renault ZOE, nu beställningsbar för Elbilsupphandlingens medlemmar!

2014-03-25 17:49

Nu går det att beställa Renault ZOE som inkluderats på Elbilsupphandlingens ramavtal. Leveranstiden är cirka 3 månader.
Renault ZOE är …
Läs mer »

Reservera merkostnadsersättning i Elbilsupphandlingen

2014-03-03 17:00

Nu går det att reservera merkostnadsersättning i Elbilsupphandlingen. Detta kan ske vid två tillfällen:
a) Inför en beställning av eldrivet fordon …
Läs mer »

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB