Chevrolet går inte längre att köpa inom Elbilsupphandlingen

GM tog i december 2013 beslut om att Chevrolet inte längre ska säljas i Europa. I stället satsar GM på att stärka Opel och Cadillac i Europa.

Försäljningen av Chevrolet i Sverige var tänkt att pågå under hela 2014 för att därefter upphöra 2015. Nu börjar dock återförsäljarna av Chevrolet att avsluta i förtid. Det betyder att Chevrolet inte längre har kvar återförsäljare i landet som kan leverera ut Chevrolet Volt till kunder i Elbilsupphandlingen. Chevrolet Volt finns därför inte längre för avrop i Elbilsupphandlingen vilket projektet beklagar.

För er som redan har köpt en Chevrolet Volt och fått den levererad kan service mm erhållas från Opel mfl.

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB