Lägesrapport om merkostnadsersättningen i Elbilsupphandlingen

I Elbilsupphandlingen finns just nu merkostnadsersättning kvar till ytterligare cirka 300 elbilar och laddhybrider. Principen ”först till kvarn” gäller och ansökningarna om merkostnadsersättning behandlas i den ordning de inkommer. Sista dag för ansökan är den 30 november 2014.

Från och med november 2013 betalas hela merkostnadsersättningen ut direkt när komplett ansökan beviljats. Fordon som fått ersättning beviljad under oktober månad 2013 eller tidigare har hittills fått en första delutbetalning. Dessa fordon kommer att få sin slututbetalning under början av år 2014.

El- eller laddhybridfordonet ska köpas eller leasas inom Elbilsupphandlingens ramavtal och enbart de organisationer som deltagit i Elbilsupphandlingen kan ansöka om merkostnadsersättning.

Tänk på att det är beställningstider på mellan tre och fem månader på fordonen i Elbilsupphandlingens just nu.
Läs mer om reglerna för ansökan. Du hittar länken till ansökningsformulär med mera här.

Örebrobostäder är en av alla 335 organisationer som är med i Elbilsupphandlingen. De använder åtta eldrivna Renault Kangoo som servicebilar inom sin verksamhet. Just nu kör totalt 264 elbilar och laddhybrider omkring runt om i Sverige inom ramen för Elbilsupphandlingen. Från dessa fordon får projektet erfarenheter och data varje månad.

Örebrobostäder är en av alla 335 organisationer som är med i Elbilsupphandlingen. De använder åtta eldrivna Renault Kangoo som servicebilar inom sin verksamhet. Just nu kör totalt 264 elbilar och laddhybrider omkring runt om i Sverige inom ramen för Elbilsupphandlingen. Från dessa fordon får projektet erfarenheter och data varje månad.

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB