Mälarenergi på väg att få elbilar

De flesta av koncernen Mälarenergis 160 bilar körs idag på biogas. Nu introduceras elbilarna som ett komplement.

– Majoriteten av alla fordon är biogasbilar. Vi försöker nu kartlägga körbeteende och där det är möjligt använda elbilar som ett alternativ, säger Egil Michelsen, strategisk inköpare och fordonsansvarig på Mälarenergi AB.

Moderbolaget Mälarenergi AB är ett helägt kommunalt bolag med huvudkontor i Västerås. I koncernen ingår också Mälarenergi Elnät AB, Mälarenergi Vattenkraft AB samt Mälarenergi Stadsnät AB. Koncernen levererar el, värme, kyla, stadsnät, vatten och avlopp och tillhörande tjänster.

– Vi har en elbil för provkörning för att visa hur enkelt det är att köra elbil och att elbilar kan vara ett alternativ. Vid huvudkontoret har vi också den första laddstationen där vi erbjuder laddning, berättar Egil Michelsen.

Egil Michelsen och kollegan Markku Rajamäki, operativ inköpare, kategori Fordon & Transporter, Mälarenergi AB, känner väl till Renault Kangoo och har provkört Chevrolet Volt och Renault Fluence. De tycker Renault Kangoo är en praktisk bil, men ser fram emot en uppgradering som rör kupékomfort för värme och kyla samt en lättare laddning vintertid.

– Volt var grym att köra! Kände tydligt återladdningen när jag släppte på gasen. Det var en enorm rymd inuti och interiör med stora glasrutor så man lätt kunde se runt om. Bilen kändes också säker, säger Markku Rajamäki imponerad.

– Även Renault Fluence var en trevlig och ombonad bil. Jag var förvånad över vridmomentet och vilken acceleration bilen hade, säger Egil Michelsen.

Mälarenergi har en bilpool med 10 stycken biogasbilar. Nu tittar man på att även komplettera med elbilar. För att veta hur många elbilar det kan bli, har de monterat in GPS i alla poolbilar för att studera körbeteenden.

– De flesta av våra bilar körs kortare sträckor och maximalt fem mil per dag. Så elbilar kan nog passa in överallt i vår verksamhet, avslutar Egil Michelsen.

Markku Rajamäki och Egil Michelsen, Mälarenergi AB, känner väl till Renault Kangoo och var nöjda med provkörning av Chevrolet Volt och Renault Fluence.

Markku Rajamäki och Egil Michelsen, Mälarenergi AB, känner väl till Renault Kangoo och var nöjda med provkörning av Chevrolet Volt och Renault Fluence.

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB