Elbilar bidrar till fossiloberoende bilpark i Botkyrka

Botkyrka kommun har som mål att fram till 2015 ha en bilflotta som är oberoende av fossila drivmedel. Redan idag har kommunen 15 elbilar och sex elhybrider.

Botkyrka kommun har runt 180 fordon och arbetsmaskiner inräknat tunga lastbilar, bussar och traktorer. Fram till 2015 planerar kommunen att byta ut 150 av dessa till fordon som inte använder fossila drivmedel. I bilflottan finns 70 gasbilar och ytterligare 20 som är under utbyte. Dessutom finns det 20 etanolbilar som får finnas kvar efter 2015.

– Närmaste åren lär elbilar bli ett allt viktigare komplement, ofta som andra- eller tredjebil i verksamheter, säger Ulf Thörngren, Teknik & Logistik/Fordon & Maskin, Botkyrka kommun.

Idag har kommunen 21 elbilar, en Mercedes E-Cell, två Citroën Zero, tre Renault Kangoo, nio Nissan Leaf och sex Toyota Prius elhybrid.
– Elbilarna används mest som personbilar i hemtjänsten och för transporter av ingenjörer, chefer, handläggare, fastighetsskötare och andra yrkesarbetare, berättar Ulf Thörngren.

Ulf Thörngren har lång erfarenhet av att utvärdera och köpa in miljöbilar. Tidigare har han främst jobbat med gasbilar och infrastruktur för sådana fordon. Han känner igen dagens problem med ”hönan och ägget” när det gäller elbilar och laddinfrastruktur.
– Det var samma sak på 90-talet när det gällde att få fart på marknaden för gasbilar. Nu när det gäller elbilar finns dock för kommuner och verksamheter oftast redan en infrastruktur för långsamladdning över natten. Vad som saknas är en utbyggd infrastruktur med publika laddningsställen och snabbladdningsaggregat, säger Ulf Thörngren.

Ulf Thörngren har provkört de flesta elbilar som finns på marknaden. Senast provade han Renault Fluence som är ett nytillskott i elbilsupphandlingen, en intressant bil med bra komfort som han tror kan vara intressant för Botkyrka kommun.
– Renault Fluence är en nära på färdig elbil. Den nya versionen som kommer under hösten tror jag blir en stark konkurrent till Nissan Leaf både tekniskt men framförallt prismässigt. Jag hoppas att Renault Fluence precis som Nissan Leaf inte kräver varmgarage under vinterperioden utan kan stå ute och ladda på stolpe.

Ulf Thörngren menar att valet mellan elbil och gasbil beror på vilket behov av körsträcka en verksamhet har samt vilka möjligheter det finns att ladda bilen. I kommunens verksamheter varierar körsträckan från 2,5 mil till över 10 mil om dagen. Behoven är olika i verksamheter som fastighetsskötsel, hemstädning, hemtjänst, socialförvaltning och teknisk förvaltning.
– Kommunen planerar att öka antalet elbilar, främst då personbilar som Renault Fluence eller liknande. Antalet är svårt att uppskatta då elbilarna måste placeras i verksamheter där bilar inte kör så långa sträckor dagligen och klarar att ladda på ett bra sätt, helst på natten. Många av hemtjänstens bilar körs till exempel över hela dygnet varför tid för laddning inte finns. Elbilen kan därför ofta bli en kompletterande andrabil när hemtjänsten behöver fler än ett fordon, avslutar Ulf Thörngren, som tror starkt på elbilens framtid.

Ulf har provkört de flesta elbilar som finns på marknaden.

Ulf har provkört de flesta elbilar som finns på marknaden.

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB