Merkostnadsersättningen i Elbilsupphandlingen ökar!

Energimyndigheten har godkänt att merkostnadsersättningen för elbilar inom Elbilsupphandlingen får uppgå till 50 % av fordonets merkostnad, högst 100 000 kr. Exakt storlek på merkostnadsersättningen beror på vilken bil det gäller. Ersättningen varierar mellan 78 000 kr och 100 000 kr.

Samtliga fordonsägare som är med i elbilsupphandlingen kan nu få en högre merkostnadsersättning än tidigare. Hittills har cirka 250 eldrivna fordon avropats från upphandlingens ramavtal. Av dessa är det cirka 100 som sökt merkostnadsersättning. Majoriteten av dessa fordon är lätta lastbilar som inte kan få supermiljöbilspremie. Bland de avropade personbilarna verkar det som om många söker supermiljöbilspremien istället för merkostnadsersättning, för att slippa motprestationen i form av datarapportering m.m. som Elbilsupphandlingen kräver.

Det är angeläget att få in data och information från elbilarna och deras användare. Då kan vi få värdefulla kunskaper om hur vi kan arbeta vidare med laddmöjligheter, incitament m.m.

Elbilar och laddhybrider är dyra i inköp och det höga priset är något som avskräcker köparna. Genom en ökad merkostnadsersättning vill vi göra det billigare för Elbilsupphandlingens medlemmar att köpa in ett elfordon. Vi kan snabba på introduktionen av eldrivna fordon och få värdefull information från elfordon och förare.

Endast de 296 organisationer som redan är med i Elbilsupphandlingen kan ansöka om merkostnadsersättning. Ansökningsförfarandet är elektroniskt och går till på samma sätt som tidigare. All information finns här:  https://elbilsupphandling.se/regler-for-merkostnadsersattning/

Fordon som fått ersättning beviljad under november månad 2012 eller tidigare har fått ett lägre belopp utbetalt enligt det äldre regelverket. De kommer att kompenseras på så sätt att de under år 2014 får en slututbetalning med ett större belopp. På så sätt blir den slutgiltiga merkostnadsersättningen för dessa fordon lika som beloppet enligt det nya regelverket.

De som har avropat fordon inom ramen för Elbilsupphandlingen men som valt eller väljer att erhålla den statliga supermiljöbilspremien istället för merkostnadsersättningen kan inte söka medel från Elbilsupphandlingen. Det går bara att få en av ersättningarna.

Alla som söker och får merkostnadsersättning från Elbilsupphandlingen förbinder sig att:

  • Förse elfordonet med utvändig tydlig information om att det är ett elfordon. Kan ske med hjälp av egen märkning eller med hjälp av elbilsdekal som kan rekvireras från projektet.
  • Skicka in en högupplöst bild på bilen med dess profilering synlig
  • Rapportera in driftsdata via en hemsida. Data ska rapporteras månatligen under minst 18 månader.
  • Svara på en förarenkät vid tre tillfällen.
  • Ägna totalt sex arbetsdagar åt arbete kopplat till detta projekt (utvärdering, datarapportering, information, uppföljning).

Bakgrund:

Vattenfall AB och Stockholms stad har i samarbete med SKL Kommentus Inköpscentral AB genomfört en gemensam teknikupphandling av elbilar och laddhybrider. 296 företag och offentliga organisationer i Sverige har valt att medverka. Målet är att underlätta övergången till eldrivna fordon i Sverige.

Upphandlingen omfattar både rena elfordon och laddhybrider. Från den 1 oktober 2012 finns ramavtal med fyra leverantörer. Aktuella bilmodeller är:

Chevrolet Volt
Citroën C Zero
Mitsubishi iMiEV
Renault Fluence
Renault Kangoo ZE + Maxi med 2 eller 5 sittplatser
Leverantörerna kan inkludera fler modeller under avtalstiden.

Energimyndigheten stöder elbilupphandlingen ekonomiskt framförallt genom den merkostnadsersättning som utgår till de cirka 500 första avropade fordonen.

Läs mer på elbilsupphandling.se

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB