kopparstaden_falun

Kopparstaden AB, Faluns allmännyttiga bostadsföretag är en av medlemmarna i Elbilsupphandlingen. På bilden finns alla Kopparstadens fem elbilar. I bakgrunden tre Ranault Kangoo och en Citroën C Zero, längst fram en Chevrolet Volt. Alla elbilarna kör på förnybar el producerad av Kopparstadens två vindkraftverk. – När jag började på Kopparstaden för många år sedan hade vi nästan bara oljeuppvärmning i fastigheterna. Nu har vi gått över till fjärrvärme baserad på biobränsle och är nästa oberoende av fossila bränslen för vår uppvärmning och elanvändning. Nu inleder vi samma resa för bilparken. Detta innebär att vi är på god väg mot att enbart förlita oss på förnybar energi i hela vår verksamhet. Det känns både bra och enkelt, säger Kenneth Ahlström, driftschef på Kopparstade i Falun.

Copyright © 2019 Stockholms Stad & Vattenfall AB