Elbilsupphandlingen ger lyft i elbilsförsäljning

Elbilsintresset hos organisationer och företag som deltar i Elbilsupphandlingen växer – fler kan tänka sig att köpa en elbil och de som redan har köpt en elbil är intresserade av att köpa fler visar en färsk rundringning.
Elbilsupphandlingen är ett samarbete mellan Stockholm Stad och Vattenfall för att främja användningen av elbilar och laddhybrider i Sverige.

I slutet av november 2012 fanns det cirka 1 500 elbilar och laddhybridbilar registrerade i Sverige. Det är nästan 1 100 fler än för ett år sedan. Ungefär en fjärdedel av elbilsförsäljningen i Sverige hittills i år har skett inom Elbilsupphandlingen.

”De här siffrorna är mycket glädjande. Procentuellt sett handlar det om en storartad ökning, även om det är från låga nivåer. Vi har mycket kvar att göra och det glädjer mig att Elbilsupphandlingen bidrar till att främja användningen av laddhybrider och elbilar”, säger Eva Sunnerstedt, projektansvarig på Stockholms stad.

Den senaste rundringningen visar att fler medverkande organisationer och företag än förra gången nu har köpt eller står i begrepp att köpa en elbil. Av de som redan har en elbil och har haft den ett tag finns nu intresse för att köpa fler elbilar under 2013.

”Många anger att de har köpt in ett enstaka elfordon för att prova detta under en tid innan de avgör om de ska beställa fler”, säger Eva Sunnerstedt.

Lågkonjunkturen i kombination med de höga inköpspriserna på elbilarna gör dock att flera organisationer anger att det inte blir så många elbilar som man egentligen skulle vilja ha. I några fall har man tvingats avstå helt från inköp av elbilar.

”Därför ser vi positivt på att Energimyndigheten nyligen ökat merkostnadsersättningen för den som vill köpa en bil inom Elbilsupphandlingen. Merkostnadsersättningen har i vissa fall dubblats till uppemot 100 000 kronor”, säger Eva Sunnerstedt.

Kopparstaden AB, Faluns allmännyttiga bostadsföretag är en av medlemmarna i Elbilsupphandlingen. På bilden finns alla Kopparstadens fem elbilar. I bakgrunden tre Ranault Kangoo och en Citroën C Zero, längst fram en Chevrolet Volt. Alla elbilarna kör på förnybar el producerad av Kopparstadens två vindkraftverk. – När jag började på Kopparstaden för många år sedan hade vi nästan bara oljeuppvärmning i fastigheterna. Nu har vi gått över till fjärrvärme baserad på biobränsle och är nästan oberoende av fossila bränslen för vår uppvärmning och elanvändning. Nu inleder vi samma resa för bilparken. Detta innebär att vi är på god väg mot att enbart förlita oss på förnybar energi i hela vår verksamhet. Det känns både bra och enkelt, säger Kenneth Ahlström, driftschef på Kopparstade i Falun.

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB