Både Inger Lund och Leif Hast på Södermalms stadsdelsförvaltning har positiva erfarenheter av förvaltningens elbil, en Citroën C-Zero. Fotograf: Lennart Johansson, Bildmedia

Både Inger Lund och Leif Hast på Södermalms stadsdelsförvaltning har positiva erfarenheter av förvaltningens elbil, en Citroën C-Zero. Fotograf: Lennart Johansson, Bildmedia

Både Inger Lund och Leif Hast på Södermalms stadsdelsförvaltning har positiva erfarenheter av förvaltningens elbil, en Citroën C-Zero. Fotograf: Lennart Johansson, Bildmedia

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB