Ny elbil kompletterar tidigare flotta med golfbilar på el

Kyrkogårdsförvaltningens sex golfbilar har fått sällskap av en helt annan slags elbil. Fler lär det dessutom bli framöver.

Kyrkogårdsförvaltningens nya elbil

Mats Lindqvist, samordnare Tekniska avdelningen, Stockholms Kyrkogårdsförvaltning visar upp den nya elbilen.

I Stockholm är det Stockholms Stad och inte Svenska Kyrkan som har hand om kyrkogårdsförvaltningen. I dagsläget använder förvaltningen runt 40 olika fordon varav sex är golfbilar. I september 2012 utökades fordonsparken med den första ”riktiga” elbilen, en femsitsig Renault Kangoo ZE.

– Det är en bra kombinationsbil med rejält lastutrymme. Den är tyst och lätt att köra. Bra är också att kupévärmaren går på diesel och inte belastar drivelen, säger Mats Lindqvist, samordnare Tekniska avdelningen, Stockholms Kyrkogårdsförvaltning.

– Kyrkogårdsförvaltningen använder sex golfbilar och har därför både kunskap om och vana av hur man använder och sköter om elbilar.

Kyrkogårdsförvaltningen kommer nu att under ett halvt till ett år pröva och sedan utvärdera hur väl elbilen Renault Kangoo har fungerat i den dagliga verksamheten. Förvaltningen har sju bilar som successivt behöver bytas ut. Enligt Mats Lindqvist är det troligt att de då ersätts med elbilar.

– Så här långt är vi nöjda med elbilen. Det gäller bara att vara försiktig med fotgängare eftersom bilen är så tyst!

– Därför behöver vi använda signal. Ljudet från den vanliga tutan kan dock många uppleva som för aggressivt, så det vore bra om elbilarna som standard kunde utrustas med en snällare ”tingelingtuta”, avslutar Mats Lindqvist.

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB