Utvärdering av elbilsupphandlingens fordonsflotta januari till juni 2012

Elbilsupphandlingens fordonsflotta har under perioden januari till juni 2012 ökat till att omfatta 84 elfordon. Dessa fordon har tillsammans under perioden genererat ungefär 60.000 el-kilometer.

– Intressant är att andelen långa resor (> 50 kilometer) har fortsatt att öka, berättar Marina Wikström på KTH som har ansvarat för sammanställningen av data. Det verkar som om förarna blir allt mer vana med elbilen och därför kör allt längre sträckor.

Förutom att kördata har sammanställts så har förarna även svarat på en enkätundersökning för andra gången.
– Den här enkätundersökningen visar att ungefär två tredjedelar av respondenterna upplever elfordonet som vilket annat fordon som helst, fortsätter Martina Wikström.

Den vanligaste platsen att ladda sitt elfordon på är fortfarande på elbilens ordinarie parkeringsplats under natten, med en strömstyrka på 10A.

Förarna har generellt en positiv inställning till elbilarna, även om värme och komfort vid kall väderlek upplevs som något mer negativt nu jämfört med resultatet vid den första enkätundersökningen. Andelen förare som upplever elfordonets begränsade räckvidd som något negativt har minskat.
– En förklaring till varför denna punkt har minskat kan vara att fordonet uppfyller förarens behov och att fordonets begränsande räckvidd då inte är ett problem, avslutar Martina Wikström.

Enkätundersökningen visar att det finns en stark önskan om fler elbilar. 67 procent av förarna vill se fler elbilar på sin arbetsplats, vilket är fler än vid den första enkätundersökningen. Andelen förare som kan tänka sig att köpa en elbil privat har ökat till hela 81 procent.

Läs hela utvärderingsrapporten

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB