Skövde kommun har köpt 13 Renault Kangoo elbilar

– Fordonen levererades under våren 2012 och används nu för transporter av personal och material inom Skövde och Skultorp, berättar Robert Jansson på Skövde kommun. I början fanns en misstänksamhet och ibland hördes kommentaren: ”Hur lång sladd har den?”

Bilarna ska efter inkörning kunna köra 14 mil på en laddning och klarar då huvuddelen av alla tjänsteresor i Skövde kommun. Den hittills längsta resan med någon av de nya elbilarna är elva mil. Det ska gå att köra ytterligare några mil innan batterimätaren går ner mot rött.
– Vi har än så länge inte fått stopp på någon bil, säger Robert. Han förklarar att man kör elbilen som man kör med en bil med vanlig förbränningsmotor.

– Körsättet avgör hur långt man kommer innan tanken är tom. Bilens ”reservtank” utgörs av en sladd med vanlig stickpropp, för att kunna ladda om batterierna är nära att ta slut långt från laddstationen. Rutinen på kommunverkstaden är att alla elbilar på kvällen parkeras vid laddstationen för att nästa morgon ha pigga batterier.

Köpet av elbilarna ingår som en del i kommunens miljöstrategi för att minska användningen av fossila bränslen.

– Vi ska nu köra och utvärdera elbilarna under två år avslutar Robert Jansson.

Texten har saxats ur Skövde Nyheter från den 27 september 2012.

En av Skövde kommuns 13 elbilar som här visas upp på matfestivalen i Skövde.

En av Skövde kommuns 13 elbilar som här visas upp på matfestivalen i Skövde.

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB