Fastighetsbolaget Vasakronan byter ut sina driftbilar mot elbilar

Fastighetsbolaget Vasakronan har nu fått sina första 5 elbilar levererade, alla är av modellen Renault Kangoo Express ZE.  

Totalt har Vasakronan 42 bilar i bilparken. Nu ska vi köra de här fem elbilarna i ett år och utvärdera våra erfarenheter under bland annat varm sommar och kall vinter. Därefter kan det bli aktuellt med fler elbilar, både personbilar och skåpbilar berättar Leif Gustafsson på Vasakronan.

– Elbilen borde fungera perfekt som driftbil hos oss. De här bilarna står i varmgarage under natten och körs korta sträckor av våra drifttekniker. Dessutom är det ofta möjligt att ladda bilarna mellan de olika uppdragen. Elbilarna ska laddas i företagets egna fastigheter – med Bra Miljöval-märkt el, avslutar Leif Gustafsson.


Vasakronan har nu fått sina fem första elbilar. Här rullar de ut på vägarna efter leverans från Renault i förra veckan. De kommer att köras av drifttekniker i Stockholm.

Vasakronan är med i Elbilsupphandlingen.

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB