Intresset var på topp när förare och fordonsansvariga i Stockholm Stad och inom Vattenfall möttes på en förarträff.

Intresset var på topp när förare och fordonsansvariga i Stockholm Stad och inom Vattenfall möttes på en förarträff.

Intresset var på topp när förare och fordonsansvariga i Stockholm Stad och inom Vattenfall möttes på en förarträff.

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB