Merkostnadsersättningens storlek för aktuella fordon i elbilsupphandlingen

Elbilsupphandlingen erbjuder 25 % delfinansiering av det eldrivna fordonets merkostnad dock maximalt 50 000 kr. I tabellen nedan kan du se hur mycket det blir för respektive fordon.

Köp inkl. moms Leasing inkl. halv moms Köp och leasing exkl. moms
Chevrolet Volt  50 000 50 000  50 000
Citroen C Zero  50 000  50 000  50 000
Mitsubishi i-MiEV  50 000  50 000  48 620
Renault Kangoo Express ZE  49 750  44 775  39 800
Renault Kangoo Express Maxi 2-platser ZE  50 000  45 023  40 020
Renault Kangoo Express Maxi 5-platser ZE  50 000  45 023  40 020

 

Om din organisation är berättigad till merkostnadsersättning inklusive eller exklusive moms beror på om organisationen betalar moms eller kan dra av den. De flesta företag och myndigheter som är med i elbilsupphandlingen kan inte dra av momsen vid inköp av bilar och kan endast dra av halv moms vid leasing av bilar. Undantag är till exempel hyrbilsföretag som kan dra av moms på hyrbilar och därför får merkostnaden exklusive moms.

Merkostnadens storlek har räknats ut med hjälp av Skatteverkets schabloner för elfordonet och motsvarande bensindrivet fordon. Vi kommer att revidera merkostnaden om och när Skatteverket uppdaterar sina schabloner. Detta sker vanligtvis i maj och november varje år.

El- eller laddhybridfordonet ska köpas inom Elbilsupphandlingens ramavtal, d v s enbart de organisationer som deltagit i Elbilsupphandlingen kan ansöka om merkostnadsersättning.

Läs mer om merkostnadsersättningen och hur man ansöker på:
https://elbilsupphandling.se/regler-for-merkostnadsersattning/

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB