Leveranstider i Elbilsupphandlingen

Sedan den första oktober 2011 går det bra att avropa fordon från Elbilsupphandlingens ramavtal. 
För offentliga upphandlare gäller att de först gör en förnyad konkurrensutsättning. Den processen har redan påbörjats av många! Flera bilar har levererats på ramavtalen och ytterligare förnyade konkurrensutsättningar pågår. Vi vet att många beställare väntar på att kunna avropa eldrivna transportfordon vilket blir möjligt efter årsskiftet.

Elbilar

Läs här vilka leveranstider som gäller för fordonen i Elbilsupphandlingen just nu.

Chevrolet Volt

Kan beställas från januari 2012. Bilar som beställs i januari 2012 levereras i april 2012.
Fakta om Chevrolet Volt

Citroën C Zero

För närvarande finns bilar hemma för leverans redan inom ett par veckor efter beställning.
Fakta om Citroën C Zero

Mitsubishi iMiEV

Kan beställas direkt och har för närvarande en leveranstid på upp till två månader. Vartefter intresset tilltar kan eventuellt leveranstiden öka till fem månader efter beställningsdatum.
Fakta om Mitsubishi iMiEV

Renault Kangoo Express

Kan beställas från januari 2012. Bilar som beställs i januari 2012 levereras i maj eller juni 2012.
Fakta om Renault Kangoo Express

Vantage SUV – Vantage Minivan

Målsättningen är att dessa bilar ska kunna beställas från mars 2012 och leverans av fordonen sker då senast i september 2012.
Fakta om Vantage SUV – Vantage Minivan

 

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB