Stockholms stad och Vattenfall påverkar elbilsmarknaden

Stockholms stad och Vattenfall presenterade under onsdagen den 12 oktober resultatet av den samordnade svenska upphandlingen av elbilar.
Över 100 köpare var på plats för att bland annat få information direkt från leverantörerna.

 Elbilsupphandling okt-11 006

Stockholms stad och Vattenfall samordnar en gemensam nationell upphandling av elfordon. Totalt 296 företag och organisationer är med i Elbilsupphandlingen som resulterat i ramavtal med sex elfordonsleverantörer omfattande nio fordonsmodeller. Den uppskattade inköpsvolymen är 1 250 elfordon per år.

 

Eva Sunnerstedt på Miljöförvaltningen är projektledare för Elbilsupphandlingen.

Det är jätteroligt att Elbilsupphandlingen så aktivt är med och påverkar tillgången på elbilar. Förra våren nämnde knappt några fordonsleverantörer Sverige när de planerade på vilka marknader de skulle lansera sina elbilar.

–  Vi vet att flera leverantörer inte hade lanserat sina elbilar i Sverige i närtid om det inte varit för Elbilsupphandlingen.

– Nu ser vi att vi lyckats. Tio leverantörer ville sälja elbilar i Sverige. Med sex av dem tecknade vi ramavtal.  Övriga fyra motsvarade inte våra baskrav eller hade inte skickat in ett komplett anbud. Det finns också elbilsleverantörer i Europa som valde att inte lämna anbud.

 

–  Nu är det upp till respektive köpare att specificera sina behov och önskemål vid avrop. Detta sker i den förnyade konkurrensutsättningen mellan leverantörerna för de offentliga organisationerna. I den processen finns även möjligheten att ställa högre krav än baskraven, till exempel vad gäller säkerheten liksom att pressa priset ytterligare. De privata företagen kan redan nu teckna avtal direkt med valfri leverantör.

 

Det Elbilsupphandlingen hittills åstadkommit är

  • Tidigare lansering av flera elbilsmodeller
  • Goda villkor och i vissa fall rabatter på elbilar till upphandlingens deltagare
  • Ökat intresse för att beställa elbilar
  • Statlig kostnadsersättning till 1 000 fordon
  • För offentlig sektor en minskad arbetsinsats eftersom alla inte själva behöver göra var sin upphandling

 

Elbilsupphandlingen bidrar till att det faktiskt kommer att finnas fler elbilar på vägarna i Sverige.

 

Stockholms stad och Vattenfall presenterade under onsdagen den 12 oktober resultatet av den samordnade svenska upphandlingen av elbilar.  Över 100 köpare var på plats i Stockholm för att höra om hur upphandlingen gått till, få information direkt från de sex utvalda leverantörerna samt få besked om hur man beställer fordon och ansöker om merkostnadsersättning.

 

Ladda ner information från informationsseminariet den 12 oktober 2011 på Armémuseum i Stockholm.

 

Fotografier från dagen. Fotograf: Sten Feldreich

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB