Elbilar – kul på hjul!

Elbilar är roligare att köra, de är billigare i drift, mycket tystare och betydligt mer miljövänliga än vanliga bilar. Det tycker ett 40-tal förare i Elbilsupphandlingens nationella testflotta som provat elbilar under 2011.

I Elbilsupphandlingens Testflotta ingår följande bilmodeller: 28 Mitsubishi iMiEV, 14 Fiat 500 EV, tre Peugeot iOn, två Citroën C Zero och två Volvo C30.

Elbilar  - kul på hjul. Elbilsupphandlings testflotta elbil kör i Stockholm stad.
Alla förare i enkäten har använt bilarna i jobbet. Körningen har mest skett i tätorter eller i närheten av tätorter i mer än 25 kommuner spridda över hela Sverige. De flesta som använt elbilarna var i åldrarna 40 till 60 år och mer än åtta av tio var män.
Det mest negativa med elbilarna tyckte man inte oväntat att deras begränsade räckvidd var, men det fanns även kritik mot kupévärme, övrig komfort och fartegenskaper. (De flesta bilarna som ingår i undersökningen är relativt små minibilar.)

Positiv attityd

Nio av tio förare laddade bilarna själva och hela 84 procent var nöjda med hur det fungerade. Sex av tio förare hade möjlighet att ladda bilen hemma.
Hur förändrades då förarnas attityd till elbilar efter att de haft möjlighet att prova dem praktiskt under en längre tid?
Hela 78 procent (33 personer) hade fått en mer, eller mycket mer, positiv inställning till den nya tekniken. Endast tre av förarna var mer negativa till elbilar efter att ha testat dem.
På frågan om man själv skulle kunna tänka sig att köpa en elbil privat i framtiden svarade 13 av de 42 förarna ”ja” och 20 svarade ”kanske”. Nio av förarna skulle inte vilja ha en egen elbil.
Däremot rekommenderade mer än 85 procent av testförarna elbilar till andra!

Positiva kommentarer från testförarna

– Jag kör mjukare
– Elbilen passar bra i mitt jobb
– Bilen är tyst och miljövänlig
– Jag kör lugnare och sparar energi för att kunna köra längre på en laddning.

Negativa kommentarer

– Det tar för lång tid att ladda
– Bilen är så tyst att man måste vara extra vaksam i trafiken
– Elbilar är för dyra
– Elbilar behöver kraftigare batterier eller kombination med förbränningsmotor annars blir räckvidden för dålig.

 

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB