Ladda ner handledningen för avrop från ramavtalet Elbilar 2011 – offentlig sektor

För offentliga organisationer som är med i Elbilsupphandlingen krävs en förnyad konkurrensutsättning innan köp eller leasing av elfordon kan ske.

I den handledning som kan laddas ner här får avropande myndigheter och enheter hjälp med hur avropen ska genomföras. Guiden går igenom hela processen samt presenterar mallar som kan användas för att väsentligt underlätta arbetet.

Har du frågor så kontakta Fredrik Björnström, SKL Kommentus Inköpscentral AB, telefon 08-709 59 44 eller fredrik.bjornstrom@sklkommentus.se

Avropsstöd-handledning (rtf fil)
Avropsstöd-handledning (doc fil)

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB