Här är elbilsleverantörerna vi valt

Stockholms stad och Vattenfall har valt sex leverantörer till Sveriges största elbilsupphandling. Köparna avser köpa drygt 5 000 elbilar.

– Det är med stor glädje vi i den nationella elbilsupphandlingen idag kan meddela vilka leverantörer vi avser att teckna avtal med. Dessa erbjuder inledningsvis sex olika personbilar, varav en laddhybrid, och tre transportfordon berättar Per Ankersjö, stadsmiljöborgarråd i Stockholm.

– Det positiva med den här upphandlingen är att den drastiskt kommer att öka antalet elfordon som rullar på de svenska vägarna, från dagens några få hundra elbilar, säger Annika Ramsköld, Vattenfall. Den förstudie vi genomfört pekar på att det finns ett stort intresse för köp av elbilar i ett flertal företag och organisationer. Upphandlingen ger därmed förutsättningar för en snabbare etablering av service för elbilarna i storstadsregionerna.

De aktuella bilmodellerna, priserna och leverantörerna är:

Personbilar

Chevrolet Volt (laddhybrid) – 327 920 kr ex moms – Chevrolet Sverige
Citroën C Zero – 289 600 kr ex moms –  Citroën Sverige
Mitsubish iMiEV – 281 688 kr ex moms –  Mitsubishi Motors Sverige
Renault Fluence – 210 400 kr ex moms + batterileasing 790 kr/mån –  Renault Sverige
Saab 9-3 ePower – 649 500 kr ex moms – Saab Automobile AB
Vantage SUV- 332 000 kr ex moms – Vantage/Avancee HB

Transportbilar

Renault Kangoo Express ZE – 194 000 kr ex moms + batterileasing 790 kr/mån –  Renault Sverige AB
Vantage Minivan – 323 000 kr ex moms –  Vantage/Avancee HB
Vantage Flak-Skåp – 294 500 kr ex moms – Vantage/Avancee HB

Fler modeller kan bli tillgängliga från leverantörerna framöver förutsatt att modellerna klarar elbilsupphandlingens fordonskrav.

Energimyndigheten stöder projektet samt bidrar med upp till 50 000 kr per fordon till de 1000 första fordonen som köps eller leasas från avtalet. Dessa medel är reserverade för de cirka 300 organisationer och företag som medverkar i upphandlingen.

Avtal med leverantörerna avses att undertecknas i mitten av september.

– Från den 1 oktober går det bra för alla de närmare 300 organisationer över hela landet som deltagit i upphandlingen att göra sina beställningar och inköp, berättar Thomas Idermark, på SKL Kommentus Inköpscentral, som genomfört själva upphandlingen. Detta förutsätter att beslutet inte överklagas.

 Mer information om de aktuella bilarna kommer att publiceras på elbilsupphandling.se när avtal tecknats.

För mer information, kontakta gärna

Eva Sunnerstedt, Projektledare för Elbilsupphandlingen, Miljöförvaltningen i Stockholm 076-12 28 913
Lars Ejeklint, Bitr projektledare för Elbilsupphandlingen, Vattenfall 070-517 72 33
Fredrik Björnström, SKL Kommentus Inköpscentral 070-386 59 44
Presskontakt Per Ankersjö: Frida Demervall 076-122 94 13

Se även elbilsupphandling.se

Bakgrund

Elbilsupphandlingen påbörjades redan under våren 2010. Själva upphandlingsprocessen drogs igång på allvar under hösten 2010 och inkomna anbud granskades under våren 2011.

Avtalen är på 2 år och möjligheten till förlängning finns med maximalt 2 år. Avropsvolymen har uppskattats till 1 250 fordon/år.

Närmare 300 företag och organisationer har deltagit. För dessa finns varsin merkostnadsersättning reserverad under avtalets första 12 månader. I övrigt gäller först till kvarn för ersättningarna.

Målet är minst 6 000 elfordon under avtalsperioden.

 Till projektet hör även en testflotta med 50 elbilar som samtliga varit i drift sedan våren 2011.

Elbilarna i elbilsupphandlingen kommer att utvärderas och projektet förväntar sig att få in värdefulla kunskaper om elbilarna under åren framöver.

Elbilsupphandlingen genomförs av Stockholms stad och Vattenfall i samarbete med SKL Kommentus Inköpscentral AB och delfinansieras av Energimyndigheten.

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB