Över 300 deltagare i upphandlingarna av elbilar

Över 300 organisationer kommuner och företag har anmält intresse att köpa över tusen elbilar årligen. De har anmält sitt deltagande i Stockholms Stads och Vattenfalls elbilsupphandlingar.

Nu är anmälningstiden slut. Aktörer som lyder under lagen om offentlig upphandling kan därför inte längre ansluta sig. För privata företag finns vissa möjligheter att fortfarande ansluta sig till sin separata del av upphandlingen. Kontakta i så fall SKL Kommentus.

Upphandlingsprocessen pågår och upphandlingen har annonserats bl.a. på Opic.

Generell information om projektet finns på elbilsupphandling.se

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB