35 företag testar elbilar

Stockholms Stad och Vattenfall har utsett ytterligare 22 företag och organisationer att medverka i en liten elbilsflotta. Därmed ingår totalt 35 intressenter och 75 bilar i testet. Personbilarna Mitsubishi i-MiEV, Citroen C Zero samt Fiat 500 EV är de bilar som är populärast bland deltagarna i flottan.

Bland de aktörer som nu tagits in i testflottan finns såväl myndigheter som privata företag. Merkostnaden för bilarna som testföretagen valt är i genomsnitt ca 200 000 jämfört med motsvarande bensin- eller dieseldrivna bilar.

Deltagarna får 25 procent av merkostnaden för inköp dock max 100 000 per fordon.

Bilarna i testflottan kommer att användas inom en rad olika områden och branscher, bl a hemtjänst, park- och gatuförvaltning, service och försäljning och som interna poolbilar inom företag och kommuner. Även en bilpool öppen för allmänheten finns med bland företagen som deltar.

Bilarna till testflottan kommer succesivt att tas i bruk under våren 2011. De första rullar redan, bl a i Örebro och Gnosjö.

Örebros elbil

Örebros elbil (foto Örebro kommun)

Sköter själv inköpen
För företag, organisationer, kommuner och myndigheter som vill medverka i testflottan gäller att man själv sköter allt som rör inköp och drift av sina fordon enligt de avtal, inköpsregler och -lagar som gäller för den egna organisationen.

Den som deltar i testflottan åtar sig att medverka i uppföljning och utvärdering samt marknadsföring av den fristående elbilsupphandlingen.

Testflottan delfinansieras av Energimyndigheten och har tillkommit som ett svar på de allra mest ivriga elbilsköparnas önskemål om att skaffa elbilar omgående, dvs redan innan den stora elbilsupphandlingen är genomförd.

Fristående från testflottan genomför Stockholms Stad och Vattenfall även en gemensam  elbilsupphandling som siktar på 6000 elbilar och laddhybrider.

Företagen som nu valts ut till testflottan är:

 • Hälla Fackhandel
 • Växjö Energi
 • Mälarenergi AB
 • Bilhallen E14 AB
 • Move About AB    – Helsingborg, Ängelholm, Landskrona, Båstad kommuner
 • Länsförsäkringar Kronoberg
 • Hammarö Kommun
 • Eskilstuna Energi och Miljö
 • H-O Enterprise AB
 • Humlegården Fastigheter
 • Wihlborg fastigheter AB
 • Kalmar Energi Värme AB
 • Kalmar Elnät AB
 • Värnamo Kommun
 • Vox Futura
 • Lidingö Stad Autolease
 • Utsikt nät AB
 • Perpetum Biluthyrning AB
 • Vattenfall
 • Stockholm Stad
 • Karlstads kommun

Sedan tidigare deltar 

 • Örebro kommun
 • Jönköpings kommun
 • Gnosjö kommun
 • Fortifikationsverket
 • Dagens Nyheter
 • MMC Malmö AB
 • Öresundskraft
 • Falu Energi & Vatten AB

Bilar företagen vill skaffa till testflottan

Copyright © 2020 Stockholms Stad & Vattenfall AB